life-sciences advantum slider
life-sciences advantum slider
Advantum informationshantering
life-sciences advantum slider - copy
Blå bakgrund

Utveckla eget?
Köpa specialanpassat?
Mappstruktur på server?

NEJ!
NEJ!
NEJ!

100% konfigurerbart standardsystem

JA!

Luftfartsverket

Advantum ersatte fyra befintliga system hos Luftfartsverket för hantering av dokument, ärenden och ritningar

Advantum Lifsmedel

Branschlösning för effektivare hantering av anläggningsinformation

Advantum Anläggningsinformation

Advantum informationshantering

- Avtalshantering
- Avvikelsehantering
- Dokumenthantering
- PDM/PLM
- Ärendehantering

previous arrow
next arrow

Det flexibla systemet för ärende- och dokumenthantering

Med sin säkerhet och extrema flexibilitet är Advantum svaret på era behov inom informationshantering. Välj en färdigpaketerad lösning, enskilda komponenter eller låt oss skapa någonting helt unikt med en kundspecifik konfigurering, kostnadseffektivt och beprövat.

Avtalshantering

Med Advantum avtalshantering hanterar ni alla era avtal med exempelvis kunder, leverantörer, kontraktstillverkare, partnerföretag eller anställda – från första utkast till gällande avtal och signerade kopior.

CAD / PDM

För att hantera det komplexa sambandet mellan ritningar, 3D-modeller och övrig produkt/artikelinformation krävs kompetenta system. advantum är ett sådant system.

Dossierhantering

Advantum Dossierhantering Pharma/MedTech är en effektiv lösning för att skapa, underhålla och arkivera dokumentation i en standardiserad struktur.

Ändringshantering

Med komponenten Ändringshantering ges möjligheten att på ett strukturerat sätt arbeta med bolagets förändringsarbete. Med funktioner för inlämning av ändringsförslag, utvärdering och implementeringsbeslut samt fördelning av uppgifter för implementering tar ni ett helhetsgrepp om er ändringshantering.

Avvikelsehantering

Avvikelsehantering med Advantum gör det möjligt att på ett effektivt sätt hantera en mängd olika typer av avvikelser och ärenden som t.ex. kvalitetsavvikelser, miljöavvikelser, reklamationer, produktionsavvikelser, tillbudsrapportering och förbättringsförslag.

Dokumenthantering

En effektiv dokumenthantering är ett viktigt moment i alla organisationer. Med Advantum skapas kontroll och effektivitet samtidigt som den flexibla behörighetsstyrningen styr åtkomsten och rättigheterna.

Leverantörhantering

Med komponenten Leverantörshantering skapas en kvalitetssäker och effektiviserad administration av företagets leverantörer som innefattar både godkännandeprocesser, uppföljning och riskbedömning.

Ärendehantering

Advantum är ett mycket kraftfullt system för ärende- och processhantering. Systemet tillåter att man bygger upp allt från enkla och snabba arbetsflöden till mycket komplexa processer som pågår under längre tidsperioder och kan involvera stora delar av personalen.
”InfoTech Scandinavia erbjöd med sin produkt Advantum en flexibel lösning som i kombination med deras erfarenhet inom hantering av dokumentation och ärenden i regulatoriska miljöer gjorde systemvalet lätt för oss”
Björn Spångberg
IT-chef
PostNord Logistics TPL
FEM STARKA ARGUMENT

Det användarvänliga och flexibla valet för informationshantering

Plug & Play

Vi har utvecklat Advantum till ett system som är så nära Plug & Play som möjligt. Om ni inte vill göra några förändringar i våra färdiga förkonfigurationer så är det bara att sätta igång direkt, snabbt och enkelt!

Var som helst

Idag är det självklart att kunna arbeta var som helst och när som helst. Av den anledningen är systemet utvecklat för att fungera lika bra på din smartphone och surfplatta som på din dator.

Truly flexible

Med systemets extrema flexibilitet löser ni dagens utmaningar och står väl rustade för framtidens behov och krav vid tekniska och organisatoriska förändringar.

Flytande licenser

Advantum är ett flexibelt system, det är vår licensmodell med! Vi använder oss av flytande licenser och fokuserar på antalet samtidiga användare i systemet. Genom att dela på licenserna blir Advantum ett kostnadseffektivt val för er.

Personlig rådgivare

En sak som uppskattas högt av våra kunder är vår support. Som kund till oss har ni alltid tillgång till er personliga rådgivare för en enkel och effektiv hantering av alla era frågor och ärenden.

Advantum är väl beprövat och utvärderat av

Astra Zeneka Logo
Karo healthcare
Orexo Logo
ALS Life Science Logo

Boka demo