Dokumenthantering som det borde fungera
life-sciences advantum slider
life-sciences advantum slider
Advantum informationshantering
Blå bakgrund

Utveckla eget?
Köpa specialanpassat?
Mappstruktur på server?

NEJ!
NEJ!
NEJ!

100% konfigurerbart standardsystem

JA!

Luftfartsverket

Advantum ersatte fyra befintliga system hos Luftfartsverket för hantering av dokument, ärenden och ritningar

Advantum Lifsmedel

Branschlösning för effektivare hantering av anläggningsinformation

Advantum Anläggningsinformation

Advantum informationshantering

- Avtal
- Dokumenthantering
- Reklamation & avvikelse med CAPA
- Utbildningshantering
- Ändringshantering

previous arrow
next arrow

Det flexibla systemet för ärende- och dokumenthantering

Med sin säkerhet och extrema flexibilitet är Advantum svaret på era behov inom informationshantering. Välj en färdigpaketerad Branschlösning, enskilda Förkonfigurationer eller låt oss skapa någonting helt unikt med en Kundspecifik konfigurering, kostnadseffektivt och beprövat.

Avtal

Med Advantum Avtal hanterar ni alla era avtal med exempelvis kunder, leverantörer, kontraktstillverkare, partnerföretag eller anställda – från första utkast till gällande avtal och signerade kopior.

Enkel dokumenthantering

Advantum Enkel dokumenthantering är en enkel och men ändå effektiv lösning för att skapa, underhålla och strukturera upp dokumentation för att göra den tillgänglig för de anställda. 

Dokumenthantering

En effektiv dokumenthantering för alla typer av dokumentation är ett viktigt moment i alla organisationer. Med Advantum skapas kontroll och effektivitet samtidigt som den flexibla behörighets-styrningen styr åtkomsten och rättigheterna.

Dossierhantering pharma

Advantum Dossierhantering pharma är en effektiv lösning för att skapa, underhålla och arkivera dokumentation i en standardiserad struktur.

Dossierhantering MedTech

Advantum Dossierhantering MedTech är en effektiv lösning för att skapa, underhålla och arkivera dokumentation i en standardiserad struktur.

Leverantörhantering

Med förkonfigurationen Leverantörshantering skapas en kvalitetssäker och effektiviserad administration av företagets leverantörer som innefattar både godkännandeprocesser, uppföljning och riskbedömning.

Reklamation & avvikelse med CAPA

Avvikelsehantering med Advantum gör det möjligt att på ett effektivt sätt hantera en mängd olika typer av avvikelser och ärenden som t.ex. kvalitetsavvikelser, miljöavvikelser, reklamationer, produktionsavvikelser, tillbudsrapportering och förbättringsförslag.

Utbildningshantering

Advantum Utbildningshantering är en lösning för att effektivt skapa och underhålla dokumentation som avser en anställds utbildning/träning. Systemet gör det enkelt att redovisa personalens kompetens gällande t.ex. CV, diplom, kurser, kursmaterial, arbetsbeskrivning och utbildningsplan.

Ändringshantering

Med förkonfigurationen Ändringshantering ges möjligheten att på ett strukturerat sätt arbeta med bolagets förändringsarbete. Med funktioner för inlämning av ändringsförslag, utvärdering och implementeringsbeslut samt fördelning av uppgifter för implementering tar ni ett helhetsgrepp om er ändringshantering.
”InfoTech Scandinavia erbjöd med sin produkt Advantum en flexibel lösning som i kombination med deras erfarenhet inom hantering av dokumentation och ärenden i regulatoriska miljöer gjorde systemvalet lätt för oss”
Björn Spångberg
IT-chef
PostNord Logistics TPL
FEM STARKA ARGUMENT

Det användarvänliga och flexibla valet för informationshantering

Plug & Play

Vi har utvecklat Advantum till ett system som är så nära Plug & Play som möjligt. Om ni inte vill göra några förändringar i våra färdiga förkonfigurationer så är det bara att sätta igång direkt, snabbt och enkelt!

Var som helst

Idag är det självklart att kunna arbeta var som helst och när som helst. Av den anledningen är systemet utvecklat för att fungera lika bra på din smartphone och surfplatta som på din dator.

Truly flexible

Med systemets extrema flexibilitet löser ni dagens utmaningar och står väl rustade för framtidens behov och krav vid tekniska och organisatoriska förändringar.

Flytande licenser

Advantum är ett flexibelt system, det är vår licensmodell med! Vi använder oss av flytande licenser och fokuserar på antalet samtidiga användare i systemet. Genom att dela på licenserna blir Advantum ett kostnadseffektivt val för er.

Personlig rådgivare

En sak som uppskattas högt av våra kunder är vår support. Som kund till oss har ni alltid tillgång till er personliga rådgivare för en enkel och effektiv hantering av alla era frågor och ärenden.

Advantum är väl beprövat och utvärderat av

Astra Zeneka Logo
Karo healthcare
Orexo Logo
UCR väljer Advantum

Boka demo