Dokumenthantering som det borde fungera

Advantum ASP-Service

Med Advantum ASP-service har du möjlighet att prenumerera på Advantum. Prenumerationen innebär att ert företag betalar en månadskostnad som ger er enkel och snabb tillgång till Advantum via er webbläsare . 

Med Advantum ASP-service behöver er organisation inte ta någon egen investering i hårdvara och licenser. Tillgång till fria uppdateringar av Advantum-plattformen ingår också i månadsavgiften. Flexibiliteten och möjligheten att implementera systemet med hjälp av våra förkonfigurerade lösningar finns med precis som om ni hade valt Advantum för er egen server-miljö. Vårt team av applikations-specialister guidar er igenom införandet och finns sedan tillgängliga för att göra de konfigurationsförändringar ni önskar.

Advantum ASP-service använder en modern privat molnbaserad miljö med väldigt hög säkerhet. All data lagras i Sverige och lagringstjänsten bygger på den senaste beprövade tekniken med sofistikerad mjukvara och standardiserad hårdvara. Datahallen är videoövervakad 24/7/365 och har ett skalskydd enligt skyddsklass 3. Varje kund har sin egen unika installation av Advantum och har därmed möjlighet att påverka uppdatering och konfiguration av just deras lösning.

I Advantum ASP-service ingår bland annat:

  • Tillgång till Advantum-plattformen
  • Tillgång till fria uppdateringar av Advantum plattformen
  • Kundspecifik applikation med egen databas
  • X antal ingående samtidiga användarlicenser
  • Lagringsutrymme
  • Övervakning med larm
  • Backup/återläsning
  • Möjlighet för kundspecifik konfigurering

Hör av er så hjälper vi er att hitta bästa driftslösningen!

Jag vill veta mer

Microsoft Partner Silver

Advantum är väl beprövat och utvärderat av

FEM STARKA ARGUMENT

Det användarvänliga och flexibla valet för informationshantering

Plug & Play

Vi har utvecklat Advantum till ett system som är så nära Plug & Play som möjligt. Om ni inte vill göra några förändringar i våra färdiga förkonfigurationer så är det bara att sätta igång direkt, snabbt och enkelt!

Var som helst

Idag är det självklart att kunna arbeta var som helst och när som helst. Av den anledningen är systemet utvecklat för att fungera lika bra på din smartphone och surfplatta som på din dator.

Truly flexible

Med systemets extrema flexibilitet löser ni dagens utmaningar och står väl rustade för framtidens behov och krav vid tekniska och organisatoriska förändringar.

Flytande licenser

Advantum är ett flexibelt system, det är vår licensmodell med! Vi använder oss av flytande licenser och fokuserar på antalet samtidiga användare i systemet. Genom att dela på licenserna blir Advantum ett kostnadseffektivt val för er.

Personlig rådgivare

En sak som uppskattas högt av våra kunder är vår support. Som kund till oss har ni alltid tillgång till er personliga rådgivare för en enkel och effektiv hantering av alla era frågor och ärenden.

Konfigurera Anpassa dokumenthanteringssystem
Flytande licenser

Ska man konfigurera eller anpassa
systemet för dokumenthantering?

En av styrkorna med Advantum är den extrema flexibiliteten i kombination med att Advantum är en standardprogramvara. Denna kombination innebär att ni kan få en hantering som matchar era behov och krav utan att behöva bygga en specialanpassad lösning för informationshantering och dokumenthantering.
Konfigurering
Konfigurering innebär att man med hjälp av standardkomponenter kan uppnå den hantering som ni är ute efter. Ingen ny funktionalitet behöver utvecklas utan komponenterna är så flexibla att de kan konfigureras till att se ut och fungera på det sätt ni önskar. Systemet kan enkelt hållas uppdaterat genom att ta del av våra nya versioner utan specifika konsultinsatser.
Anpassning
Anpassning innebär att man skapar ett kundunikt system med funktioner som behöver underhållas och uppdateras för varje enskild kund. Funktionaliteten är ej beprövad och det kostsamma arbetet att hålla ett kundunikt system uppdaterat innebär ofta att fortsatt utveckling blir lidande eller uteblir helt.

Därför förespråkar vi konfigurering
framför anpassning

Genom åren har vi lärt oss att behoven hos våra våra kunder ser väldigt olika ut. Vi hanterar detta genom att erbjuda ett och samma system till alla. Låter det konstigt? Det är enkelt! Det vi gör är att vi konfigurerar systemet så att det ser ut och fungerar efter era krav och önskemål. Detta innebär att alla våra kunder har ett och samma system för informationshantering och dokumenthantering men som ser och fungerar på helt olika sätt.

Varför är det så viktigt
med skillnaden?

När man anpassar ett system så skapar man någonting kundunikt som behöver underhållas kundunikt. Ett konfigurerbart standardsystem kan underhållas genom gemensamt underhåll och blir således mycket mer kostnadseffektivt.