Dokumenthantering som det borde fungera

Advantum plattform

Med sin säkerhet och extrema flexibilitet är Advantum plattformen svaret på era behov inom informationshantering. Välj en färdigpaketerad Branschlösning, enskilda Förkonfigurationer eller låt oss skapa någonting helt unikt med en Kundspecifik konfigurering, kostnadseffektivt och beprövat utan specialanpassningar.Advantum är ett pålitligt och effektivt verktyg för att ha total kontroll på företags och organisationers dokument- och informationshantering. Advantum är skapat med utgångspunkt från att kunna kontrollera hela dokument- och informationslivcykeln genom att erbjuda kraftfulla och effektiva funktioner för att skapa, hantera, lagra och sprida dokument och information . Advantum är flexibelt och fullt ut konfigurerbart vilket medger att företagsspecifik funktionalitet enkelt kan erhållas inom ramen för en standardprodukt. 

Det går att komma igång snabbt med någon av våra branschlösningar eller förkonfigurerade lösningar vilka enkelt kan kombineras med företagsspecifik funktionalitet eller så byggs en helt unik lösning för just ert företag.  Som kund har du en framtidssäker och flexibel plattform som enkelt går att optimera för era ändamål i takt med att era behov ändras. Fördelarna med en standardprodukt är många, inte minst med tanke på underhåll, framtida uppgraderingar och förändringar.

Konfigurerbarhet

En av de mest framträdande egenskaperna hos Advantum är dess höga grad av konfigurerbarhet. Plattformen kan enkelt konfigureras för att passa unika verksamhetsbehov och processer. Oavsett om din organisation är inriktad på läkemedel, produktutveckling, anläggningsinformation eller någon annan bransch, kan Advantum anpassas för att uppfylla era krav. Detta innebär att du inte behöver anpassa verksamhetens arbetsprocesser till plattformen – istället anpassar sig Advantum efter er verksamhet.


Relationer

Advantum stöder hantering av relationer i flera nivåer på alla typer av dokument och metadata. Att använda sig av relationer i stället för "dum" metadata kvalitetssäkrar och underlättar det dagliga arbetet. Relationerna har fullständig versionshantering och kan presenteras grafiskt i en hierarkisk vy, RelationView. Man kan även hitta information i SmartView via dessa relationer. Denna relationshantering är ett kraftfullt hjälpmedel när man skall hantera t.ex.  styrande dokument då man genast ser vilka dokument som hör samman och påverkar varandra. Detsamma gäller för all annan typ av information som hanteras i systemet som t.ex. ritningar eller ärenden.

Effektivitet

Advantum är utformad för att öka effektiviteten i din organisation. Genom att automatisera flöden och processer, minskar plattformen tidskrävande manuellt arbete och reducerar risken för fel. Dokument- och ärendehanteringsprocesser blir snabbare och smidigare med Advantum, vilket frigör tid och resurser för viktigare uppgifter. Risken för fel minimeras tack vare Advantums dynamiska hantering av funktionalitet kopplat till processteg i kombination med en avancerad rättighetshantering. Endast de funktioner som är möjliga och tillåtna i ett visst steg är aktiva för användaren.

Säkerhet och Dataskydd

Säkerhet är av högsta prioritet när det gäller dokumenthantering. Advantum erbjuder en robust säkerhetsstruktur som skyddar dina känsliga data. Autentisering, åtkomstkontroll och kryptering är bara några av de säkerhetsfunktioner som finns tillgängliga. Med Advantum kan du vara trygg med att din information är skyddad mot obehörig åtkomst och dataläckage.Kostnadseffektivitet

Advantum är inte bara en kraftfull lösning, den är även kostnadseffektiv. Vi använder oss av flytande licenser och fokuserar på antalet samtidiga användare i systemet. Genom att dela på licenserna blir Advantum ett kostnadseffektivt val för er. Plattformen erbjuder konkurrenskraftiga priser som passar organisationer i olika storlekar. Genom att minska manuella arbetsuppgifter och förbättra effektiviteten kan Advantum hjälpa dig att spara både tid och pengar.Användarvänlighet

För att vara effektiv måste en dokument- och ärendehanteringsplattform vara användarvänlig. Advantum levererar med sitt intuitiva gränssnitt, Windowsklient eller WEB-klient, som kräver minimal träning för att komma igång. Genom vår SmartView, dynamisk filhantering, kan användaren få tillgång till information baserat på vilken roll, behörighet, organisatorisk tillhörighet etc. Fullt konfigurerbart efter kundens önskemål. Standardintegrationer finns till Microsoft Office-applikationer som t.ex. Word, Excel, PowerPoint och Outlook. Integrationer finns även till de vanligast förekommande CAD-systemen på marknaden såsom AutoCAD och SolidWorks.