Dokumenthantering som det borde fungera

Ärendehantering

Med hjälp av Advantum ärendehantering erbjuds ett flexibelt ramverk för att fånga upp och hantera ärenden. All information som skapas i ett ärende kartläggs genom klickbara korsreferenser till ansvariga, avdelningar, kunder, leverantörer, mejl, dokumentation och mycket mer.
Vill du veta mer om Advantum Ärendehantering och hur verktyget kan hjälpa er organisation? Boka ett demo.

Advantum ärendehanteringssystem används av många olika typer av företag och branscher för hantering av allt från enkla och korta ärenden till långa, invecklade och utdragna processer. Med hjälp av grafiska illustrationer ges en tydlig överblick över var i processen ett ärende befinner sig och vem eller vilka som skall göra vad. Automatiska påminnelser säkerställer att uppgifter och åtgärder inte faller mellan stolarna och ser till att avslutade ärenden kan följas upp och utvärderas. Med Advantum ärendehantering kan Din organisation både höja kvaliteten på ärendehanteringen och samtidigt förbättra kommunikation och samarbete mellan användare.

Advantum ärendehantering erbjuder all funktionalitet för att kunna dela ut uppgifter och information mellan användare. Koppla information och uppgifter till ansvariga personer, vilka kunder och leverantörer som är inblandade, om ärendet tillhör något specifikt projekt och mycket mer. Med hjälp av en flexibel behörighetsstyrning kontrolleras vem som har tillgång till rätt informationen vid rätt tillfälle.

Exempel på funktionalitet:
  • Tydliga, grafiska illustrationer som visar var i ett processflöde att ärende befinner sig och vilken status ett ärende har
  • Ägare av ärendet
  • Historik och framtida, planerad hantering av ärendet
  • Kategorisering utifrån typ av ärende
  • Elektronisk signering
  • Automatisk påminnelse och mejlutskick till berörda personer
  • Gransknings- och godkännandeförfarande
  • Automatiserad publicering
  • Relaterad information som dokument, mejl, produkter/artiklar, avvikelser och reklamationer

Driftsalternativ

Advantum kan antingen installeras i er servermiljö, i molnet eller så kan ni låta oss ta hand om driften av Advantum i en strikt kontrollerad servermiljö (Advantum ASP-service). Hör av er så hjälper vi er att hitta bästa driftslösningen!

Boka demo

Ladda ner produktblad

Fyll i här så skickar vi ett kostnadsfritt produktblad som en länk till din e-post. Då kan du läsa om produkten i lugn och ro eller skriva ut produktbladet vid behov.
JAG VILL HA PRODUKTBLADET

Advantum är väl beprövat och utvärderat av

Astra Zeneka Logo
SAFT Logo
söderenergi logotyp

Några av funktionerna

Advantum Dokumenthantering är beprövat under många år i krävande miljöer.

Microsoft Outlook mejlintegration

Advantum ärendehantering har inbyggd integreration med Outlook som gör att användare enkelt kan koppla mejl och bifogade filer till nya, befintliga och avslutade ärenden

Flexibel behörighetsstyrning

Med Advantums gedigna behörighetsstyrning definieras vem som skall få tillgång till vilken information i ett specifikt ärende vid ett specifikt tillfälle.

Kommunicera och samarbeta

Bjud in användare och delegera/kommunicera uppgifter för att skapa samarbete och transparens.
FEM STARKA ARGUMENT

Det användarvänliga och flexibla valet för informationshantering

Plug & Play

Vi har utvecklat Advantum till ett system som är så nära Plug & Play som möjligt. Om ni inte vill göra några förändringar i våra färdiga förkonfigurationer så är det bara att sätta igång direkt, snabbt och enkelt!

Var som helst

Idag är det självklart att kunna arbeta var som helst och när som helst. Av den anledningen är systemet utvecklat för att fungera lika bra på din smartphone och surfplatta som på din dator.

Truly flexible

Med systemets extrema flexibilitet löser ni dagens utmaningar och står väl rustade för framtidens behov och krav vid tekniska och organisatoriska förändringar.

Flytande licenser

Advantum är ett flexibelt system, det är vår licensmodell med! Vi använder oss av flytande licenser och fokuserar på antalet samtidiga användare i systemet. Genom att dela på licenserna blir Advantum ett kostnadseffektivt val för er.

Personlig rådgivare

En sak som uppskattas högt av våra kunder är vår support. Som kund till oss har ni alltid tillgång till er personliga rådgivare för en enkel och effektiv hantering av alla era frågor och ärenden.

Konfigurera Anpassa dokumenthanteringssystem
Flytande licenser

Ska man konfigurera eller anpassa
systemet för dokumenthantering?

En av styrkorna med Advantum är den extrema flexibiliteten i kombination med att Advantum är en standardprogramvara. Denna kombination innebär att ni kan få en hantering som matchar era behov och krav utan att behöva bygga en specialanpassad lösning för informationshantering och dokumenthantering.
Konfigurering
Konfigurering innebär att man med hjälp av standardkomponenter kan uppnå den hantering som ni är ute efter. Ingen ny funktionalitet behöver utvecklas utan komponenterna är så flexibla att de kan konfigureras till att se ut och fungera på det sätt ni önskar. Systemet kan enkelt hållas uppdaterat genom att ta del av våra nya versioner utan specifika konsultinsatser.
Anpassning
Anpassning innebär att man skapar ett kundunikt system med funktioner som behöver underhållas och uppdateras för varje enskild kund. Funktionaliteten är ej beprövad och det kostsamma arbetet att hålla ett kundunikt system uppdaterat innebär ofta att fortsatt utveckling blir lidande eller uteblir helt.

Därför förespråkar vi konfigurering
framför anpassning

Genom åren har vi lärt oss att behoven hos våra våra kunder ser väldigt olika ut. Vi hanterar detta genom att erbjuda ett och samma system till alla. Låter det konstigt? Det är enkelt! Det vi gör är att vi konfigurerar systemet så att det ser ut och fungerar efter era krav och önskemål. Detta innebär att alla våra kunder har ett och samma system för informationshantering och dokumenthantering men som ser och fungerar på helt olika sätt.

Varför är det så viktigt
med skillnaden?

När man anpassar ett system så skapar man någonting kundunikt som behöver underhållas kundunikt. Ett konfigurerbart standardsystem kan underhållas genom gemensamt underhåll och blir således mycket mer kostnadseffektivt.