Dokumenthantering som det borde fungera

ASSA ABLOY Entrance Systems

Dokumenthantering hos ASSA

ASSA ABLOY Entrance Systems utvecklar ständigt sina produkter, vilket innebär att mängder av teknisk information och dokumentation hela tiden är under förändring. Tidigare hade företaget olika system för olika produktgrenar och informationen fanns tillgänglig endast för ett fåtal personer. När systemet skulle moderniseras och ersättas med ett flexibelt och enkelt system för hantering av produktstrukturer, modeller och ritningar, föll valet på Advantum.

Med Advantum kan ASSA ABLOY Entrance Systems arbeta på ett enhetligt sätt med alla produkter. Från början använde ASSA ABLOY Entrance Systems Advantum som ett rent PDM-system (Product Data Management) för den tekniska dokumentationen, där ritningar, 3D-modeller, produkt- och artikelstrukturer samt övrig teknisk produktinformation är viktiga ingredienser. Med tiden har installationen vuxit, såväl i antal användare som i funktionalitet. 

I den för ASSA ABLOY Entrance Systems mycket centrala och viktiga ändringsförfarande-processen (Change control process) är Advantum med sin kraftfulla workflow-funktionalitet den naturliga motorn. Advantum ger nu ASSA ABLOY Entrance Systems på ett naturligt sätt kontroll och överblick över denna omfattande process. Många olika funktioner inom företaget är inblandade och Advantum gör det möjligt att spåra alla åtgärder som har vidtagits – och att skynda på processen om en ritning fastnar någonstans i kedjan.

Assa Abloy ES använder Advantum globalt vid sina utvecklingscentra i Kina, Tjeckien och USA tack vare advantums möjlighet att hantera distribuerade filvalv.

Förenklade dagliga rutiner och förbättrad kvalitetssäkring är två faktorer som tidigt blev påtagliga efter installationen av advantum. Genom Advantums funktioner för säkerhet och behörighetskontroll kan användarna alltid vara säkra på var, när och hur dokument och ritningar är upprättade och förändrade. Systemet stödjer Assa Abloy ESs normala rutiner, vilket innebär att arbetsflödet blir tydligt och lätt att följa.

Boka demo

Med våra förkonfigurerade komponenter och lösningar kan vi hjälpa er inom en stor mängd områden. Dock finns det behov som är så kundunika att de kräver en mer kundspecifik konfigurering av Advantum. Med vår långa erfarenhet av att konfigurera Advantum på ett kundspecifikt sätt så är möjligheten stor att vi även kan hjälpa just er.

Hör av er så diskuterar vi era utmaningar!
FEM STARKA ARGUMENT

Det användarvänliga och flexibla valet för informationshantering

Plug & Play

Vi har utvecklat Advantum till ett system som är så nära Plug & Play som möjligt. Om ni inte vill göra några förändringar i våra färdiga förkonfigurationer så är det bara att sätta igång direkt, snabbt och enkelt!

Var som helst

Idag är det självklart att kunna arbeta var som helst och när som helst. Av den anledningen är systemet utvecklat för att fungera lika bra på din smartphone och surfplatta som på din dator.

Truly flexible

Med systemets extrema flexibilitet löser ni dagens utmaningar och står väl rustade för framtidens behov och krav vid tekniska och organisatoriska förändringar.

Flytande licenser

Advantum är ett flexibelt system, det är vår licensmodell med! Vi använder oss av flytande licenser och fokuserar på antalet samtidiga användare i systemet. Genom att dela på licenserna blir Advantum ett kostnadseffektivt val för er.

Personlig rådgivare

En sak som uppskattas högt av våra kunder är vår support. Som kund till oss har ni alltid tillgång till er personliga rådgivare för en enkel och effektiv hantering av alla era frågor och ärenden.

Konfigurera Anpassa dokumenthanteringssystem
Flytande licenser

Ska man konfigurera eller anpassa
systemet för dokumenthantering?

En av styrkorna med Advantum är den extrema flexibiliteten i kombination med att Advantum är en standardprogramvara. Denna kombination innebär att ni kan få en hantering som matchar era behov och krav utan att behöva bygga en specialanpassad lösning för informationshantering och dokumenthantering.
Konfigurering
Konfigurering innebär att man med hjälp av standardkomponenter kan uppnå den hantering som ni är ute efter. Ingen ny funktionalitet behöver utvecklas utan komponenterna är så flexibla att de kan konfigureras till att se ut och fungera på det sätt ni önskar. Systemet kan enkelt hållas uppdaterat genom att ta del av våra nya versioner utan specifika konsultinsatser.
Anpassning
Anpassning innebär att man skapar ett kundunikt system med funktioner som behöver underhållas och uppdateras för varje enskild kund. Funktionaliteten är ej beprövad och det kostsamma arbetet att hålla ett kundunikt system uppdaterat innebär ofta att fortsatt utveckling blir lidande eller uteblir helt.

Därför förespråkar vi konfigurering
framför anpassning

Genom åren har vi lärt oss att behoven hos våra våra kunder ser väldigt olika ut. Vi hanterar detta genom att erbjuda ett och samma system till alla. Låter det konstigt? Det är enkelt! Det vi gör är att vi konfigurerar systemet så att det ser ut och fungerar efter era krav och önskemål. Detta innebär att alla våra kunder har ett och samma system för informationshantering och dokumenthantering men som ser och fungerar på helt olika sätt.

Varför är det så viktigt
med skillnaden?

När man anpassar ett system så skapar man någonting kundunikt som behöver underhållas kundunikt. Ett konfigurerbart standardsystem kan underhållas genom gemensamt underhåll och blir således mycket mer kostnadseffektivt.