Dokumenthantering som det borde fungera

Avtal

Med hjälp av Advantum Avtal kan företag och organisationer effektivt strukturera och hantera kontrakt och avtal. Inbyggd funktionalitet för automatiska påminnelsefunktioner, avtalsmallar och behörighetsstyrning skapas tydlighet och kvalitetssäker hantering av denna otroligt viktiga dokumentation.
Systemstöd för avtalshantering och kontraktshantering

En smart investering för att undvika onödig administration och missa deadlines. Med hjälp av flexibla korsreferenser, automatiska påminnelser och kontrollerad mallhantering kan Ditt företag säkerställa full kontroll och struktur av samtliga avtal, både gamla som nya. Advantum håller reda på viktiga datum, deadlines, uppsägningar och förlängningar och ser till att rätt person får påminnelser vid rätt tillfälle. Systemet säkerställer att skapandet av nya avtal följer rätt mall och layout med möjlighet att dela avtalen både internt och till extern part. 

Advantum har i nästan 20 år hjälpt organisationer att säkerställa kvalitet, spara tid, möjliggöra bättre samarbete och uppfylla krav i enlighet med lagstiftningar och internationella standarder. I systemet finns en inbyggd, flexibel behörighetsstyrning som ser till att rätt information visas för rätt person vid rätt tillfälle. Glöm växande, krångliga och statiska mappstrukturer. Advantum anpassar sig efter användaren och definierar tydligt och exakt vilken information som är giltig, hur den skall hanteras och vilka användare som är ansvariga för informationen. Smart, enkelt och inte minst kvalitetssäkert.

Exempel på funktioner i Advantum Avtal:
  • Kvalitetssäkra och strukturera innehållet med hjälp av mallar
  • Behörighetsstyrning för kontroll av vilka användare och användargrupper som skall ha tillgång till vilka avtal och kontrakt
  • Påminnelser och alarmfunktion för utgående avtal
  • Automatisk förlängning och uppsägning av avtal
  • Koppla avtal till dokument, kunder, leverantörer, partners, produkter, tjänster och mycket mer

Driftsalternativ

Advantum kan antingen installeras i er servermiljö, i molnet eller så kan ni låta oss ta hand om driften av Advantum i en strikt kontrollerad servermiljö (Advantum ASP-service). Hör av er så hjälper vi er att hitta bästa driftslösningen!

Boka demo

Ladda ner produktblad

Fyll i här så skickar vi ett kostnadsfritt produktblad som en länk till din e-post. Då kan du läsa om produkten i lugn och ro eller skriva ut produktbladet vid behov.
JAG VILL HA PRODUKTBLADET

Advantum är väl beprövat och utvärderat av

Alligator Bioscience Logo
KUNDER
Med Advantum får bioteknikföretaget Alligator Bioscience en effektiv översikt avseende sina avtal gällande löptider och påminnelser, access och behörigheter samt till avtalen relaterad dokumentation.

… en effektiv översikt avseende avtal gällande löptider och påminnelser …

Några av funktionerna

Life Science Suite Basic är framtagen för att innehålla de mest nödvändiga komponenterna för att komma igång med kvalificerad dokumenthantering – och lämnar rum för ert företag att växa.

Optimera avtalsintäkter och kostnader

Advantum avtalshantering hjälper Din organisation att distribuera viktiga och känsliga avtal till rätt roll, befattning och grupp.

Relationer och korsreferenser

Advantum avtalshantering hjälper Din organisation att koppla samman avtal med dokument, kunder, leverantörer, partners, produkter, tjänster och mycket mer. På så sätt skapas en övergripande hantering över hur avtal och kontrakt hänger samman och påverkar Din organisation.

Alarm- och påminnelsefunktion

Advantum avtalshantering påminner Din organisation om när det är dags att förnya, säga upp, förhandla om eller förlänga befintliga avtal. Med hjälp av automatiska mejl till berörda personer inom företaget uppmärksammas ni om när avtal och kontrakt skall hanteras.
FEM STARKA ARGUMENT

Det användarvänliga och flexibla valet för informationshantering

Plug & Play

Vi har utvecklat Advantum till ett system som är så nära Plug & Play som möjligt. Om ni inte vill göra några förändringar i våra färdiga förkonfigurationer så är det bara att sätta igång direkt, snabbt och enkelt!

Var som helst

Idag är det självklart att kunna arbeta var som helst och när som helst. Av den anledningen är systemet utvecklat för att fungera lika bra på din smartphone och surfplatta som på din dator.

Truly flexible

Med systemets extrema flexibilitet löser ni dagens utmaningar och står väl rustade för framtidens behov och krav vid tekniska och organisatoriska förändringar.

Flytande licenser

Advantum är ett flexibelt system, det är vår licensmodell med! Vi använder oss av flytande licenser och fokuserar på antalet samtidiga användare i systemet. Genom att dela på licenserna blir Advantum ett kostnadseffektivt val för er.

Personlig rådgivare

En sak som uppskattas högt av våra kunder är vår support. Som kund till oss har ni alltid tillgång till er personliga rådgivare för en enkel och effektiv hantering av alla era frågor och ärenden.

Konfigurera Anpassa dokumenthanteringssystem
Flytande licenser

Ska man konfigurera eller anpassa
systemet för dokumenthantering?

En av styrkorna med Advantum är den extrema flexibiliteten i kombination med att Advantum är en standardprogramvara. Denna kombination innebär att ni kan få en hantering som matchar era behov och krav utan att behöva bygga en specialanpassad lösning för informationshantering och dokumenthantering.
Konfigurering
Konfigurering innebär att man med hjälp av standardkomponenter kan uppnå den hantering som ni är ute efter. Ingen ny funktionalitet behöver utvecklas utan komponenterna är så flexibla att de kan konfigureras till att se ut och fungera på det sätt ni önskar. Systemet kan enkelt hållas uppdaterat genom att ta del av våra nya versioner utan specifika konsultinsatser.
Anpassning
Anpassning innebär att man skapar ett kundunikt system med funktioner som behöver underhållas och uppdateras för varje enskild kund. Funktionaliteten är ej beprövad och det kostsamma arbetet att hålla ett kundunikt system uppdaterat innebär ofta att fortsatt utveckling blir lidande eller uteblir helt.

Därför förespråkar vi konfigurering
framför anpassning

Genom åren har vi lärt oss att behoven hos våra våra kunder ser väldigt olika ut. Vi hanterar detta genom att erbjuda ett och samma system till alla. Låter det konstigt? Det är enkelt! Det vi gör är att vi konfigurerar systemet så att det ser ut och fungerar efter era krav och önskemål. Detta innebär att alla våra kunder har ett och samma system för informationshantering och dokumenthantering men som ser och fungerar på helt olika sätt.

Varför är det så viktigt
med skillnaden?

När man anpassar ett system så skapar man någonting kundunikt som behöver underhållas kundunikt. Ett konfigurerbart standardsystem kan underhållas genom gemensamt underhåll och blir således mycket mer kostnadseffektivt.