Dokumenthantering som det borde fungera

Enkel dokumenthantering

Det kan vara ett tidskrävande arbete att ha kontroll på sin dokumentation och vilken senaste gällande version är samt att hitta den.

Advantum Enkel dokumenthantering är en enkel men ändå effektiv lösning för att skapa, underhålla och strukturera upp dokumentation för att göra den tillgänglig för de anställda. Systemet gör det även möjligt att läsa och förstå dokument, där denna information lagras på versionen av dokumentet för att på ett enkelt och överskådligt sätt se vilka som läst. Det är också möjligt att ha en påminnelse på dokument för att notifieras vid en specifik händelse t.ex. när det är dags att se över ett dokument eller när ett avtal är på väg att löpa ut.

I systemet finns det möjlighet att ge externa personer åtkomst till systemet där det är möjlig att tilldela just vilken dokumentation den ska ha tillgång till.

Advantum Enkel dokumenthantering lämpar sig väl för mindre verksamheter som vill komma igång med elektronisk dokumenthantering, enkel hantering som man sedan kan växa i eller för att sedan gå över till en mer avancerad förkonfiguration.

Exempel på funktioner i Advantum Enkel dokumenthantering:

 • Strukturera upp dokumentation i områden
 • Skapa och hantera dokument
 • Mallar
 • Versionshantering
 • Förenklade standardiserade processer
 • Förenklad sammanställning över vem som läst och förstått ett dokument
 • Påminnelser på dokument
 • Extern åtkomst
 • Hitta information utifrån olika perspektiv och sökfunktioner
 • Hantering av rättigheter via grupper och roller
 • Revisionshistorik (Audit trail)

Driftsalternativ

Advantum kan antingen installeras i er servermiljö, i molnet eller så kan ni låta oss ta hand om driften av Advantum i en strikt kontrollerad servermiljö (Advantum ASP-service). Hör av er så hjälper vi er att hitta bästa driftslösningen!

Boka demo

Ladda ner produktblad

Fyll i här så skickar vi ett kostnadsfritt produktblad som en länk till din e-post. Då kan du läsa om produkten i lugn och ro eller skriva ut produktbladet vid behov.
JAG VILL HA PRODUKTBLADET

Integration

Microsoft Partner Silver

Advantum är väl beprövat och utvärderat av

Några av funktionerna

Advantum Basic är beprövat under många år i krävande miljöer.

Versionshantering

Advantum Basic erbjuder automatisk versionshantering som enkelt kan överblickas av användaren.

Relationer och korsreferenser

Med klickbara relationer skapar Advantum Basic tydlighet över hur all dokumentation hänger ihop och kopplas samman.

Läsa och förstå

Advantum Basic gör det enkelt att läsa och förstå gällande dokument. Denna information lagras på versionen av dokumentet för att man på ett enkelt och överskådligt sätt se vilka som läst och inte.
FEM STARKA ARGUMENT

Det användarvänliga och flexibla valet för informationshantering

Plug & Play

Vi har utvecklat Advantum till ett system som är så nära Plug & Play som möjligt. Om ni inte vill göra några förändringar i våra färdiga förkonfigurationer så är det bara att sätta igång direkt, snabbt och enkelt!

Var som helst

Idag är det självklart att kunna arbeta var som helst och när som helst. Av den anledningen är systemet utvecklat för att fungera lika bra på din smartphone och surfplatta som på din dator.

Truly flexible

Med systemets extrema flexibilitet löser ni dagens utmaningar och står väl rustade för framtidens behov och krav vid tekniska och organisatoriska förändringar.

Flytande licenser

Advantum är ett flexibelt system, det är vår licensmodell med! Vi använder oss av flytande licenser och fokuserar på antalet samtidiga användare i systemet. Genom att dela på licenserna blir Advantum ett kostnadseffektivt val för er.

Personlig rådgivare

En sak som uppskattas högt av våra kunder är vår support. Som kund till oss har ni alltid tillgång till er personliga rådgivare för en enkel och effektiv hantering av alla era frågor och ärenden.

Konfigurera Anpassa dokumenthanteringssystem
Flytande licenser

Ska man konfigurera eller anpassa
systemet för dokumenthantering?

En av styrkorna med Advantum är den extrema flexibiliteten i kombination med att Advantum är en standardprogramvara. Denna kombination innebär att ni kan få en hantering som matchar era behov och krav utan att behöva bygga en specialanpassad lösning för informationshantering och dokumenthantering.
Konfigurering
Konfigurering innebär att man med hjälp av standardkomponenter kan uppnå den hantering som ni är ute efter. Ingen ny funktionalitet behöver utvecklas utan komponenterna är så flexibla att de kan konfigureras till att se ut och fungera på det sätt ni önskar. Systemet kan enkelt hållas uppdaterat genom att ta del av våra nya versioner utan specifika konsultinsatser.
Anpassning
Anpassning innebär att man skapar ett kundunikt system med funktioner som behöver underhållas och uppdateras för varje enskild kund. Funktionaliteten är ej beprövad och det kostsamma arbetet att hålla ett kundunikt system uppdaterat innebär ofta att fortsatt utveckling blir lidande eller uteblir helt.

Därför förespråkar vi konfigurering
framför anpassning

Genom åren har vi lärt oss att behoven hos våra våra kunder ser väldigt olika ut. Vi hanterar detta genom att erbjuda ett och samma system till alla. Låter det konstigt? Det är enkelt! Det vi gör är att vi konfigurerar systemet så att det ser ut och fungerar efter era krav och önskemål. Detta innebär att alla våra kunder har ett och samma system för informationshantering och dokumenthantering men som ser och fungerar på helt olika sätt.

Varför är det så viktigt
med skillnaden?

När man anpassar ett system så skapar man någonting kundunikt som behöver underhållas kundunikt. Ett konfigurerbart standardsystem kan underhållas genom gemensamt underhåll och blir således mycket mer kostnadseffektivt.