Dokumenthantering som det borde fungera

Branschlösningar

Våra branschlösningar är färdig kompletta lösningar framtagna för företag och organisationer inom Life Sciences, Produktutveckling samt Anläggningsinformation. Med Advantums enastående flexibilitet kan dessutom branschlösnigarna konfigureras för att passa just era unika behov om det skulle behövas.

Flytande licenser

Advantum är ett flexibelt system, det är vår licensmodell med! Vi använder oss av flytande licenser och fokuserar på antalet samtidiga användare i systemet. Genom att dela på licenserna blir Advantum ett kostnadseffektivt val för er.


Truly flexible

Arbetar ni inom dessa områden och vill ersätta era manuella eller föråldrade rutiner för informationshantering är våra branschlösningar det bästa valet för er. De är sammansatta för att ge en bred lösning som rustar er för framtiden. Givetvis kan våra branschlösningar byggas ut med hantering av flera områden.

Plug & Play

Vi har utvecklat Advantums branschlösningar till ett system som är så nära Plug & Play som möjligt. Om ni inte vill göra några förändringar så är det bara att sätta igång direkt, snabbt och enkelt! Vill ni göra förändringar är bransch-lösningarna så flexibla att de kan konfigureras till att se ut och fungera på det sätt ni önskar.