Branschlösningar

Våra branschlösningar är lösningar framtagna för ett fåtal utvalda områden: Life Sciences, Myndighet & Offentlig verksamhet, Produktutveckling samt Livsmedel.

Life Sciences Suite

Advantum Life Sciences Suite är ett färdigpaketerat Quality Management System (QMS) utvecklat efter ”best practice” och riktar sig framför allt mot mindre och medelstora företag, som söker en kostnadseffektiv helhetslösning. Med Advantum blir det enklare att uppfylla krav och regler från myndigheter och institutioner.

Life Sciences Suite Basic

Webbaserad lösning med massor av bra funktioner som förenklar vardagen och på ett säkert och effektivt sätt hanterar era dokument och processer, vi presenterar Advantum Life Sciences Suite Basic. För en fast månadskostnad får du tillgång till en bekymmersfri lösning baserad på advantums unika funktionalitet.

Myndighet

I samarbete med CGI har vi skapat Advantum Myndighet som är en standardkonfiguration till stöd för en digitaliserad informationsprocess hos svenska myndigheter. Konfigurationen fokuserar på ärendehanteringsprocessen (Diarieprocessen) och du kan snabbt skapa, söka, uppdatera, sortera och relatera information ur olika perspektiv.

Produktutveckling

Advantum är utvecklat i nära samarbete med svensk industri och bygger på över 20 års erfarenhet inom detta område. För att hantera det komplexa sambandet mellan produktinformation och övrig generell information som t.ex. projekt- och kvalitetsinformation krävs kompetenta och effektiva system. Advantum är ett sådant system.

Livsmedel

Advantum Livsmedel är en branschlösning som riktar sig till er som arbetar inom tillverkning av livsmedel. Branschlösning är baserad på det standardiserade arbetssättet HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) och ger en bred grund för ett säkert och effektivt kvalitetsarbete.

Truly flexible

Arbetar ni inom dessa områden och vill ersätta era manuella eller föråldrade rutiner för informationshantering är våra branschlösningar det bästa valet för er. De är sammansatta för att ge en bred lösning som rustar er för framtiden. Givetvis kan våra branschlösningar byggas ut med hantering av flera områden.