Branschlösningar

Våra branschlösningar är lösningar framtagna för ett fåtal utvalda områden: Life Sciences, Myndighet & Offentlig verksamhet, Produktutveckling samt Anläggningsinformation.

Life Sciences Suite

Advantum Life Sciences Suite är ett färdigpaketerat Quality Management System (QMS) utvecklat efter ”best practice” och riktar sig framför allt mot mindre och medelstora företag, som söker en kostnadseffektiv helhetslösning. Med Advantum blir det enklare att uppfylla krav och regler från myndigheter och institutioner.

Life Sciences Suite Basic

Webbaserad lösning med massor av bra funktioner som förenklar vardagen och på ett säkert och effektivt sätt hanterar era dokument och processer, vi presenterar Advantum Life Sciences Suite Basic. För en fast månadskostnad får du tillgång till en bekymmersfri lösning baserad på advantums unika funktionalitet.

Myndighet

Vi skapat Advantum Myndighet som är en standardkonfiguration till stöd för en digitaliserad informationsprocess hos svenska myndigheter. Konfigurationen fokuserar på ärendehanteringsprocessen (Diarieprocessen) och du kan snabbt skapa, söka, uppdatera, sortera och relatera information ur olika perspektiv.

Produktutveckling

Advantum är utvecklat i nära samarbete med svensk industri och bygger på över 20 års erfarenhet inom detta område. För att hantera det komplexa sambandet mellan produktinformation och övrig generell information som t.ex. projekt- och kvalitetsinformation krävs kompetenta och effektiva system. Advantum är ett sådant system.

Livsmedel

Advantum Livsmedel är en branschlösning som riktar sig till er som arbetar inom tillverkning av livsmedel. Branschlösning är baserad på det standardiserade arbetssättet HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) och ger en bred grund för ett säkert och effektivt kvalitetsarbete.


Anläggningsinformation

Advantum Anläggningsinformation är en lösning med stöd för informations-och ärendehantering för verksamheter som hanterar anläggnings-dokumentation. Lösningen ger en bred grund och bidrar till ett kvalitetssäkrat och strukturerat sätt att behandla och granska befintliga anläggnings-strukturer och dess relaterade dokumentation


Truly flexible

Arbetar ni inom dessa områden och vill ersätta era manuella eller föråldrade rutiner för informationshantering är våra branschlösningar det bästa valet för er. De är sammansatta för att ge en bred lösning som rustar er för framtiden. Givetvis kan våra branschlösningar byggas ut med hantering av flera områden.

Plug & Play

Vi har utvecklat Advantums branschlösningar till ett system som är så nära Plug & Play som möjligt. Om ni inte vill göra några förändringar så är det bara att sätta igång direkt, snabbt och enkelt! Vill ni göra förändringar är bransch-lösningarna så flexibla att de kan konfigureras till att se ut och fungera på det sätt ni önskar.

Flytande licenser

Advantum är ett flexibelt system, det är vår licensmodell med! Vi använder oss av flytande licenser och fokuserar på antalet samtidiga användare i systemet. Genom att dela på licenserna blir Advantum ett kostnadseffektivt val för er.