Dokumenthantering som det borde fungera

Advantum Anläggningsinformation

Advantum Anläggningsinformation är en lösning med stöd för informations-och ärendehantering för verksamheter som hanterar anläggningsdokumentation. Lösningen ger en bred grund och bidrar till ett kvalitetssäkrat och strukturerat sätt att behandla och granska befintliga anläggningsstrukturer och dess relaterade dokumentation.

Advantum Anläggningsinformation har framtagits utifrån effektiva och väl beprövade lösningar som grundar sig över 20 års erfarenhet inom CAD området. Lösningen hanterar allt från det komplexa samband mellan ritningar till hantering av dokumentation på ett enkelt och kvalitetssäkert sätt. Lösningen kombinerar och utnyttjar också lösningar från våra teknikpartners Microsoft och Autodesk, vilket möjliggör att vi kan använda oss av Microsoft Office-integrationen och integration mot AutoCAD. Med hjälp av våra CAD-integrationer kan ingenjörer arbeta mer effektivt och få tillgång till ritningar direkt i Advantum.

Advantum ger via den inbyggda förhandsgranskningen möjlighet för alla användare att se ritningar, även om de inte har den specifika CAD-applikationen installerad på sin dator. Versionshantering och statushantering av både dokument och ritningar är standardfunktionalitet.

Dokumenthanteringen i Advantum Anläggningsinformation innehåller bland annat check out-/check in funktion, versionshantering, funktioner för enhetlig mallhantering och mallstruktur, statushantering, komplett audit trail för spårbarhet av händelser och processer för gransknings- och godkännandeförfarandet. Med hjälp av korsreferenser kan dokument kopplas till personer, anläggningar, strukturer, projekt, ärenden och mycket mer.

Advantums Anläggningsinformations ärendehantering erbjuder all funktionalitet för att kunna dela ut uppgifter och information mellan användare. Koppla information och uppgifter till ansvariga personer, kategorisering utifrån typ av ärende, vilka anläggningar och strukturer ärendet tillhör och mycket mer.

Advantum Anläggningsinformation innefattar bl.a. följande:

  • Dokumenthantering
  • Ärendehantering
  • Integrationer mot Microsoft Office (inklusive Outlook) och Autodesk.
  • Behörighetsstyrning med sekretesshantering
  • Möjlighet för inläsning och arbete med X-ref (referens till ritning)
  • Audit trail och versionshantering
  • Tydliga, grafiska illustrationer som visar var i ett processflöde dokument eller ärenden befinner sig i.

Lösningen innehåller alla grundfunktioner för att arbeta med ritningar, dokument, projekt, ärenden och kan genom Advantums unika flexibilitet och 100 % konfigurerbarhet enkelt skräddarsys efter era behov och krav.

Driftsalternativ

Advantum kan antingen installeras i er servermiljö, i molnet eller så kan ni låta oss ta hand om driften av Advantum i en strikt kontrollerad servermiljö (Advantum ASP-service). Hör av er så hjälper vi er att hitta bästa driftslösningen!

Boka demo

Ladda ner produktblad

Fyll i här så skickar vi ett kostnadsfritt produktblad som en länk till din e-post. Då kan du läsa om produkten i lugn och ro eller skriva ut produktbladet vid behov.
JAG VILL HA PRODUKTBLADET

Advantum är väl beprövat och utvärderat av

Locum Logo
AstraZeneca Advantum
Söderenergi Advantum
VB Energi Logo

Teknikpartners

Solidworks Certified Solution Partner Logo
FEM STARKA ARGUMENT

Det användarvänliga och flexibla valet för informationshantering

Plug & Play

Vi har utvecklat Advantum till ett system som är så nära Plug & Play som möjligt. Om ni inte vill göra några förändringar i våra färdiga förkonfigurationer så är det bara att sätta igång direkt, snabbt och enkelt!

Var som helst

Idag är det självklart att kunna arbeta var som helst och när som helst. Av den anledningen är systemet utvecklat för att fungera lika bra på din smartphone och surfplatta som på din dator.

Truly flexible

Med systemets extrema flexibilitet löser ni dagens utmaningar och står väl rustade för framtidens behov och krav vid tekniska och organisatoriska förändringar.

Flytande licenser

Advantum är ett flexibelt system, det är vår licensmodell med! Vi använder oss av flytande licenser och fokuserar på antalet samtidiga användare i systemet. Genom att dela på licenserna blir Advantum ett kostnadseffektivt val för er.

Personlig rådgivare

En sak som uppskattas högt av våra kunder är vår support. Som kund till oss har ni alltid tillgång till er personliga rådgivare för en enkel och effektiv hantering av alla era frågor och ärenden.

Konfigurera Anpassa dokumenthanteringssystem
Flytande licenser

Ska man konfigurera eller anpassa
systemet för dokumenthantering?

En av styrkorna med Advantum är den extrema flexibiliteten i kombination med att Advantum är en standardprogramvara. Denna kombination innebär att ni kan få en hantering som matchar era behov och krav utan att behöva bygga en specialanpassad lösning för informationshantering och dokumenthantering.
Konfigurering
Konfigurering innebär att man med hjälp av standardkomponenter kan uppnå den hantering som ni är ute efter. Ingen ny funktionalitet behöver utvecklas utan komponenterna är så flexibla att de kan konfigureras till att se ut och fungera på det sätt ni önskar. Systemet kan enkelt hållas uppdaterat genom att ta del av våra nya versioner utan specifika konsultinsatser.
Anpassning
Anpassning innebär att man skapar ett kundunikt system med funktioner som behöver underhållas och uppdateras för varje enskild kund. Funktionaliteten är ej beprövad och det kostsamma arbetet att hålla ett kundunikt system uppdaterat innebär ofta att fortsatt utveckling blir lidande eller uteblir helt.

Därför förespråkar vi konfigurering
framför anpassning

Genom åren har vi lärt oss att behoven hos våra våra kunder ser väldigt olika ut. Vi hanterar detta genom att erbjuda ett och samma system till alla. Låter det konstigt? Det är enkelt! Det vi gör är att vi konfigurerar systemet så att det ser ut och fungerar efter era krav och önskemål. Detta innebär att alla våra kunder har ett och samma system för informationshantering och dokumenthantering men som ser och fungerar på helt olika sätt.

Varför är det så viktigt
med skillnaden?

När man anpassar ett system så skapar man någonting kundunikt som behöver underhållas kundunikt. Ett konfigurerbart standardsystem kan underhållas genom gemensamt underhåll och blir således mycket mer kostnadseffektivt.