Dokumenthantering som det borde fungera

Advantum Produktutveckling

InfoTech Scandinavia har en lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa produktutvecklande företag och organisationer med datorstöd i sin informationshanteringsprocess. Advantum produktutveckling är utvecklat i nära samarbete med svensk industri och bygger på över 20 års erfarenhet inom detta område. Det borgar för effektiva och väl beprövade lösningar inom informations- och dokumenthantering.

Dokumenthantering för produktutvecklare

För att hantera det komplexa sambandet mellan produktinformation och övrig generell information som t.ex. projekt- och kvalitetsinformation krävs kompetenta och effektiva system. Advantum är ett sådant system som lägger grunden för en effektiv produktdatahantering (Product Data Management, PDM) över hela produktlivscykeln (Product Lifecycle Management, PLM) samtidigt som kopplingar mot övrig information hittas naturligt via Advantums användarvänliga relationshantering.

Ingenjörer kan arbeta mer effektivt och få tillgång till ritningar och modeller direkt i Advantum genom våra CAD-integrationer. Advantum ger via den inbyggda förhandsgranskningen möjlighet för alla användare att se och kommentera ritningar, även om de inte har den specifika CAD-applikationen installerad på sin dator. Versionshantering av både dokument och ritningar är standardfunktionalitet som gör Advantum till ett brett tillämpbart PDM- och PLM-system.

Advantums workflow-funktionalitet gör det möjligt att skapa processer inom organisationen för att effektivisera och kvalitetssäkra t.ex. utvecklings-, gransknings- och godkännandeförfarandet, samt att försäkra sig om att rätt användare alltid har tillgång till rätt version av dokument och produktdata.

Tack vare Advantums konfigurerbarhet och öppna gränssnitt skräddarsys enkelt företagets processer, och kopplingar mot t.ex. affärssystem, intranät m.m. för att passa varje kunds krav och önskemål.

Driftsalternativ

Advantum kan antingen installeras i er servermiljö, i molnet eller så kan ni låta oss ta hand om driften av Advantum i en strikt kontrollerad servermiljö (Advantum ASP-service). Hör av er så hjälper vi er att hitta bästa driftslösningen!

Boka demo

Ladda ner produktblad

Fyll i här så skickar vi ett kostnadsfritt produktblad som en länk till din e-post. Då kan du läsa om produkten i lugn och ro eller skriva ut produktbladet vid behov.
JAG VILL HA PRODUKTBLADET

Advantum är väl beprövat och utvärderat av

Heatex Logo

Teknikpartners

Solidworks Certified Solution Partner Logo
KUNDER
Assa Abloy ES utvecklar ständigt sina produkter, vilket innebär att mängder av teknisk information och dokumentation hela tiden är under förändring. Tidigare hade företaget olika system för olika produktgrenar och informationen fanns tillgänglig endast för ett fåtal personer. När systemet skulle moderniseras och ersättas med ett flexibelt och enkelt system för hantering av produktstrukturer, modeller och ritningar, föll valet på Advantum.
Läs mer om hur ASSA ABLOY ES hanterar sin produktutvecklingsprocess

Förenklade dagliga rutiner och förbättrad kvalitetssäkring är två faktorer som tidigt blev påtagliga efter installationen av Advantum

FEM STARKA ARGUMENT

Det användarvänliga och flexibla valet för informationshantering

Plug & Play

Vi har utvecklat Advantum till ett system som är så nära Plug & Play som möjligt. Om ni inte vill göra några förändringar i våra färdiga förkonfigurationer så är det bara att sätta igång direkt, snabbt och enkelt!

Var som helst

Idag är det självklart att kunna arbeta var som helst och när som helst. Av den anledningen är systemet utvecklat för att fungera lika bra på din smartphone och surfplatta som på din dator.

Truly flexible

Med systemets extrema flexibilitet löser ni dagens utmaningar och står väl rustade för framtidens behov och krav vid tekniska och organisatoriska förändringar.

Flytande licenser

Advantum är ett flexibelt system, det är vår licensmodell med! Vi använder oss av flytande licenser och fokuserar på antalet samtidiga användare i systemet. Genom att dela på licenserna blir Advantum ett kostnadseffektivt val för er.

Personlig rådgivare

En sak som uppskattas högt av våra kunder är vår support. Som kund till oss har ni alltid tillgång till er personliga rådgivare för en enkel och effektiv hantering av alla era frågor och ärenden.

Konfigurera Anpassa dokumenthanteringssystem
Flytande licenser

Ska man konfigurera eller anpassa
systemet för dokumenthantering?

En av styrkorna med Advantum är den extrema flexibiliteten i kombination med att Advantum är en standardprogramvara. Denna kombination innebär att ni kan få en hantering som matchar era behov och krav utan att behöva bygga en specialanpassad lösning för informationshantering och dokumenthantering.
Konfigurering
Konfigurering innebär att man med hjälp av standardkomponenter kan uppnå den hantering som ni är ute efter. Ingen ny funktionalitet behöver utvecklas utan komponenterna är så flexibla att de kan konfigureras till att se ut och fungera på det sätt ni önskar. Systemet kan enkelt hållas uppdaterat genom att ta del av våra nya versioner utan specifika konsultinsatser.
Anpassning
Anpassning innebär att man skapar ett kundunikt system med funktioner som behöver underhållas och uppdateras för varje enskild kund. Funktionaliteten är ej beprövad och det kostsamma arbetet att hålla ett kundunikt system uppdaterat innebär ofta att fortsatt utveckling blir lidande eller uteblir helt.

Därför förespråkar vi konfigurering
framför anpassning

Genom åren har vi lärt oss att behoven hos våra våra kunder ser väldigt olika ut. Vi hanterar detta genom att erbjuda ett och samma system till alla. Låter det konstigt? Det är enkelt! Det vi gör är att vi konfigurerar systemet så att det ser ut och fungerar efter era krav och önskemål. Detta innebär att alla våra kunder har ett och samma system för informationshantering och dokumenthantering men som ser och fungerar på helt olika sätt.

Varför är det så viktigt
med skillnaden?

När man anpassar ett system så skapar man någonting kundunikt som behöver underhållas kundunikt. Ett konfigurerbart standardsystem kan underhållas genom gemensamt underhåll och blir således mycket mer kostnadseffektivt.