Dokumenthantering som det borde fungera

Dokumenthantering

Med hjälp av Advantum dokumenthantering säkerställs en effektiv hantering av företagets dokumentation. Dokumenthanteringssystemet strukturerar, kvalitetssäkrar och versionshanterar allt från styrande och regulatorisk dokumentation till rapporter, instruktioner, ritningar, mötesanteckningar, mejl och mycket mer.

Upplevs dokumenthanteringen övermäktig? Undvik att fastna i krångliga och okontrollerade mappstrukturer, ta hjälp av Advantum istället
Dokumenthantering i Advantum

Dokumenthantering i Advantum skapar möjligheter att hantera organisationens dokument på ett säkert och effektivt sätt. Systemet hjälper användaren att hitta rätt version och dokument samtidigt som korsreferenser skapar överblick och struktur över hur informationen hänger samman. Samarbeta i projekt, skicka för kommentarer, granskning, godkännande, elektroniska signaturer, utbildning och mycket mer. Definiera exakt hur ni vill hantera viktiga dokument, vem som skall ha tillgång till dem och när de skall skickas för revision. 

Advantum har i nästan 20 år hjälpt organisationer att säkerställa kvalitet, spara tid, möjliggöra bättre samarbete och uppfylla krav i enlighet med lagstiftningar och internationella standarder. I systemet finns en inbyggd, flexibel behörighetsstyrning som ser till att rätt information visas för rätt person vid rätt tillfälle. Glöm växande, krångliga och statiska mappstrukturer. Advantum anpassar sig efter användaren och definierar tydligt och exakt vilken information som är giltig, hur den skall hanteras och vilka användare som är ansvariga för informationen. Smart, enkelt och inte minst kvalitetssäkert.

Exempel på funktioner i Advantums dokumenthantering
  • Se senaste version/revision
  • Skapa nya dokument med hjälp av effektiv mallhantering
  • Registrera befintliga dokument med hjälp av mallar
  • Distribuera rätt dokument till rätt användare
  • Elektroniska signaturer
  • Lagra dokument
  • Hitta dokument utifrån olika perspektiv och sökfunktioner
  • Registrera ändringar och händelser för säker spårbarhet
  • Definiera om en utskrift skall vara giltig eller ej
Dokumenthantering integrerat i Microsoft Office

För att göra Advantum ännu bättre och enklare att använda har vi tillsammans med Microsoft tagit fram sömlösa integrationer till Microsofts Officepaket. Genom att integrera dokumenthanteringen till Microsoft Word, Excel, PowerPoint och Outlook, är det enklare än någonsin att skapa upp och redigera dokument direkt i Microsofts program. Advantum har även stöd för att registrera in mejl och mejlkonversationer och koppla dessa till relevanta dokument och ärenden.

Driftsalternativ

Advantum kan antingen installeras i er servermiljö, i molnet eller så kan ni låta oss ta hand om driften av Advantum i en strikt kontrollerad servermiljö (Advantum ASP-service). Hör av er så hjälper vi er att hitta bästa driftslösningen!

Boka demo

Ladda ner produktblad

Fyll i här så skickar vi ett kostnadsfritt produktblad som en länk till din e-post. Då kan du läsa om produkten i lugn och ro eller skriva ut produktbladet vid behov.
JAG VILL HA PRODUKTBLADET

Integration

Microsoft Partner Silver

Advantum är väl beprövat och utvärderat av

Några av funktionerna

Advantum Dokumenthantering är beprövat under många år i krävande miljöer.

Projektorienterad dokumenthantering

Med Advantum dokumenthantering erbjuds verktyg för att effektivisera projektorienterade arbetsuppgifter, delning av dokumentation och samarbete mellan användare.

Regulatoriska miljöer

Validerat dokumenthanteringssystem för organisationer med höga krav på informationshantering i regulatoriska miljöer. Förberett för att valideras enligt internationella standarder.

Integrerad i Microsoft Office

Färdig integration till Microsoft Office med Word, Excel, Power Point och Outlook för användarvänlig dokumenthantering och registrering av dokumentation.
FEM STARKA ARGUMENT

Det användarvänliga och flexibla valet för informationshantering

Plug & Play

Vi har utvecklat Advantum till ett system som är så nära Plug & Play som möjligt. Om ni inte vill göra några förändringar i våra färdiga förkonfigurationer så är det bara att sätta igång direkt, snabbt och enkelt!

Var som helst

Idag är det självklart att kunna arbeta var som helst och när som helst. Av den anledningen är systemet utvecklat för att fungera lika bra på din smartphone och surfplatta som på din dator.

Truly flexible

Med systemets extrema flexibilitet löser ni dagens utmaningar och står väl rustade för framtidens behov och krav vid tekniska och organisatoriska förändringar.

Flytande licenser

Advantum är ett flexibelt system, det är vår licensmodell med! Vi använder oss av flytande licenser och fokuserar på antalet samtidiga användare i systemet. Genom att dela på licenserna blir Advantum ett kostnadseffektivt val för er.

Personlig rådgivare

En sak som uppskattas högt av våra kunder är vår support. Som kund till oss har ni alltid tillgång till er personliga rådgivare för en enkel och effektiv hantering av alla era frågor och ärenden.

Konfigurera Anpassa dokumenthanteringssystem
Flytande licenser

Ska man konfigurera eller anpassa
systemet för dokumenthantering?

En av styrkorna med Advantum är den extrema flexibiliteten i kombination med att Advantum är en standardprogramvara. Denna kombination innebär att ni kan få en hantering som matchar era behov och krav utan att behöva bygga en specialanpassad lösning för informationshantering och dokumenthantering.
Konfigurering
Konfigurering innebär att man med hjälp av standardkomponenter kan uppnå den hantering som ni är ute efter. Ingen ny funktionalitet behöver utvecklas utan komponenterna är så flexibla att de kan konfigureras till att se ut och fungera på det sätt ni önskar. Systemet kan enkelt hållas uppdaterat genom att ta del av våra nya versioner utan specifika konsultinsatser.
Anpassning
Anpassning innebär att man skapar ett kundunikt system med funktioner som behöver underhållas och uppdateras för varje enskild kund. Funktionaliteten är ej beprövad och det kostsamma arbetet att hålla ett kundunikt system uppdaterat innebär ofta att fortsatt utveckling blir lidande eller uteblir helt.

Därför förespråkar vi konfigurering
framför anpassning

Genom åren har vi lärt oss att behoven hos våra våra kunder ser väldigt olika ut. Vi hanterar detta genom att erbjuda ett och samma system till alla. Låter det konstigt? Det är enkelt! Det vi gör är att vi konfigurerar systemet så att det ser ut och fungerar efter era krav och önskemål. Detta innebär att alla våra kunder har ett och samma system för informationshantering och dokumenthantering men som ser och fungerar på helt olika sätt.

Varför är det så viktigt
med skillnaden?

När man anpassar ett system så skapar man någonting kundunikt som behöver underhållas kundunikt. Ett konfigurerbart standardsystem kan underhållas genom gemensamt underhåll och blir således mycket mer kostnadseffektivt.