Dokumenthantering som det borde fungera

Dokumenthantering

Dokumentation av olika slag är något som alla företag mer eller mindre har och det kan vara ett tidskrävande arbete att ha koll på all dokumentation, vilken senaste gällande version är, hitta den och vem som läst en specifik version.

Advantum Dokumenthantering är en lösning som gör det enkelt att skapa och hantera olika typer av dokument som t.ex. instruktioner, rapporter, specifikationer, SOP (Standard Operating Procedure) och riktlinjer. I systemet är det möjligt att distribuera ut gällande dokument för att läsa och förstå, där information om vem som har läst ett dokument eller inte visas på ett enkelt och överskådligt sätt på respektive dokument. 

Systemet har stöd för att utföra kontrollerade utskrifter för att göra det tydligt att det är rätt version som används av dokumentet samt göra utskriften spårbar och på så sätt göra det enklare att samla in dem eller ersätta dem vid ny version av dokumentet. Givetvis finns det möjlighet att sätta periodiskt granskningsdatum och förfallodatum på dokument. En notifiering skickas ut när datumet för periodisk granskning inträffar för att undvika att behöva hantera detta manuellt. Det finns också möjligt att hantera projekt och dess ingående dokumentation.

Användandet av Advantum Dokumenthantering spar tid på hanteringen av läslistor, administration och kontroll gällande senaste giltiga version av dokument.

Exempel på funktioner i Advantum Dokumenthantering:

 • Skapa och hantera projekt
 • Skapa och hantera dokument
 • Mallhantering
 • Versionshantering
 • Elektronisk signatur
 • Skapa och hantera samt signera med roll
 • Standardiserade processer
 • Sammanställning över vem som läst och förstått ett dokument
 • Kontrollerade utskrifter
 • Påminnelser vid periodisk granskning på dokument
 • Hitta information utifrån olika perspektiv och sökfunktioner
 • Hantering av rättigheter via grupper och roller
 • Revisionshistorik (Audit trail)
 • Förberedd import för dokument

Driftsalternativ

Advantum kan antingen installeras i er servermiljö, i molnet eller så kan ni låta oss ta hand om driften av Advantum i en strikt kontrollerad servermiljö (Advantum ASP-service). Hör av er så hjälper vi er att hitta bästa driftslösningen!

Boka demo

Ladda ner produktblad

Fyll i här så skickar vi ett kostnadsfritt produktblad som en länk till din e-post. Då kan du läsa om produkten i lugn och ro eller skriva ut produktbladet vid behov.
JAG VILL HA PRODUKTBLADET

Integration

Microsoft Partner Silver

Advantum är väl beprövat och utvärderat av

Några av funktionerna

Advantum Dokumenthantering är beprövat under många år i krävande miljöer.

Projektorienterad dokumenthantering

Med Advantum dokumenthantering erbjuds verktyg för att effektivisera projektorienterade arbetsuppgifter, delning av dokumentation och samarbete mellan användare.

Regulatoriska miljöer

Validerat dokumenthanteringssystem för organisationer med höga krav på informationshantering i regulatoriska miljöer. Förberett för att valideras enligt internationella standarder.

Integrerad i Microsoft Office

Färdig integration till Microsoft Office med Word, Excel, Power Point och Outlook för användarvänlig dokumenthantering och registrering av dokumentation.
FEM STARKA ARGUMENT

Det användarvänliga och flexibla valet för informationshantering

Plug & Play

Vi har utvecklat Advantum till ett system som är så nära Plug & Play som möjligt. Om ni inte vill göra några förändringar i våra färdiga förkonfigurationer så är det bara att sätta igång direkt, snabbt och enkelt!

Var som helst

Idag är det självklart att kunna arbeta var som helst och när som helst. Av den anledningen är systemet utvecklat för att fungera lika bra på din smartphone och surfplatta som på din dator.

Truly flexible

Med systemets extrema flexibilitet löser ni dagens utmaningar och står väl rustade för framtidens behov och krav vid tekniska och organisatoriska förändringar.

Flytande licenser

Advantum är ett flexibelt system, det är vår licensmodell med! Vi använder oss av flytande licenser och fokuserar på antalet samtidiga användare i systemet. Genom att dela på licenserna blir Advantum ett kostnadseffektivt val för er.

Personlig rådgivare

En sak som uppskattas högt av våra kunder är vår support. Som kund till oss har ni alltid tillgång till er personliga rådgivare för en enkel och effektiv hantering av alla era frågor och ärenden.

Konfigurera Anpassa dokumenthanteringssystem
Flytande licenser

Ska man konfigurera eller anpassa
systemet för dokumenthantering?

En av styrkorna med Advantum är den extrema flexibiliteten i kombination med att Advantum är en standardprogramvara. Denna kombination innebär att ni kan få en hantering som matchar era behov och krav utan att behöva bygga en specialanpassad lösning för informationshantering och dokumenthantering.
Konfigurering
Konfigurering innebär att man med hjälp av standardkomponenter kan uppnå den hantering som ni är ute efter. Ingen ny funktionalitet behöver utvecklas utan komponenterna är så flexibla att de kan konfigureras till att se ut och fungera på det sätt ni önskar. Systemet kan enkelt hållas uppdaterat genom att ta del av våra nya versioner utan specifika konsultinsatser.
Anpassning
Anpassning innebär att man skapar ett kundunikt system med funktioner som behöver underhållas och uppdateras för varje enskild kund. Funktionaliteten är ej beprövad och det kostsamma arbetet att hålla ett kundunikt system uppdaterat innebär ofta att fortsatt utveckling blir lidande eller uteblir helt.

Därför förespråkar vi konfigurering
framför anpassning

Genom åren har vi lärt oss att behoven hos våra våra kunder ser väldigt olika ut. Vi hanterar detta genom att erbjuda ett och samma system till alla. Låter det konstigt? Det är enkelt! Det vi gör är att vi konfigurerar systemet så att det ser ut och fungerar efter era krav och önskemål. Detta innebär att alla våra kunder har ett och samma system för informationshantering och dokumenthantering men som ser och fungerar på helt olika sätt.

Varför är det så viktigt
med skillnaden?

När man anpassar ett system så skapar man någonting kundunikt som behöver underhållas kundunikt. Ett konfigurerbart standardsystem kan underhållas genom gemensamt underhåll och blir således mycket mer kostnadseffektivt.