Dokumenthantering som det borde fungera

Dossierhantering MedTech

Kraven och utmaningarna inom det medicintekniska området blir alltmer krävande vilket även ställer högre och högre krav på kvalitetssystemet, vilket i sin tur ställer allt högre krav på hanteringen av dokumentationen för produkter.

Advantum Dossierhantering MedTech är en effektiv lösning för att skapa, underhålla och arkivera dokumentation för produkter genom hela processen från idé och utvecklingsfas till färdig produkt. Systemet hjälper även till att hålla koll på produktversioner för en produkt och dess dokumentation samt när en produktversion avvecklas. Det är även möjligt under respektive produkt hantera dokumentation gällande riskhantering.

Användandet av Advantum Dossierhantering MedTech eliminerar ineffektiva och tidsödande processer samtidigt som dokumentationen sparas i en standardiserad struktur med DHF (Design History File), DHR (Device History Record), DMR (Device Master Record) och Technical file.

Exempel på funktioner i Advantum Dossierhantering MedTech:

 • Skapa och hantera produkter samt produktversioner
 • Klassificera produktversioner
 • Strukturera upp dokumentation för produktversioner
 • Riskhanteringsfil och dess dokumentation för produkter
 • Skapa och hantera dokument
 • Mallhantering
 • Versionshantering
 • Elektronisk signatur
 • Skapa och hantera samt signera med roll
 • Standardiserade processer
 • Hitta information utifrån olika perspektiv och sökfunktioner
 • Hantering av rättigheter via grupper och roller
 • Revisionshistorik (Audit trail)
 • Förbered för import av dokument

Driftsalternativ

Advantum kan antingen installeras i er servermiljö, i molnet eller så kan ni låta oss ta hand om driften av Advantum i en strikt kontrollerad servermiljö (Advantum ASP-service). Hör av er så hjälper vi er att hitta bästa driftslösningen!

Boka demo

Ladda ner produktblad

Fyll i här så skickar vi ett kostnadsfritt produktblad som en länk till din e-post. Då kan du läsa om produkten i lugn och ro eller skriva ut produktbladet vid behov.
JAG VILL HA PRODUKTBLADET

Advantum är väl beprövat och utvärderat av

Karo healthcare
Astra Zeneka Logo
Cobra Biologics Logo
NorthX Biologics Logo

Några av funktionerna

Advantum Dossierhantering är en effektiv lösning som hjälper att leva upp till de kvalitets- och myndighetskrav som ställs inom branschen.

Strukturhantering av dokument

Advantum Dossierhantering MedTech förenklar och effektiviserar hantering av dokument i en standardiserad struktur med DHF (Design History File), DHR (Device History Record), DMR (Device Master Record) och Technical file.

Regulatoriska krav på IT-miljöer

Dokumenthanteringssystem för organisationer med höga krav på informations-hantering i regulatoriska miljöer. Förberett för att valideras enligt internationella standarder.

Integrerad i Microsoft Office

Advantum är partner med Microsoft vilket gör att det finns full integration till Outlook, Word, Excel och PowerPoint.
FEM STARKA ARGUMENT

Det användarvänliga och flexibla valet för informationshantering

Plug & Play

Vi har utvecklat Advantum till ett system som är så nära Plug & Play som möjligt. Om ni inte vill göra några förändringar i våra färdiga förkonfigurationer så är det bara att sätta igång direkt, snabbt och enkelt!

Var som helst

Idag är det självklart att kunna arbeta var som helst och när som helst. Av den anledningen är systemet utvecklat för att fungera lika bra på din smartphone och surfplatta som på din dator.

Truly flexible

Med systemets extrema flexibilitet löser ni dagens utmaningar och står väl rustade för framtidens behov och krav vid tekniska och organisatoriska förändringar.

Flytande licenser

Advantum är ett flexibelt system, det är vår licensmodell med! Vi använder oss av flytande licenser och fokuserar på antalet samtidiga användare i systemet. Genom att dela på licenserna blir Advantum ett kostnadseffektivt val för er.

Personlig rådgivare

En sak som uppskattas högt av våra kunder är vår support. Som kund till oss har ni alltid tillgång till er personliga rådgivare för en enkel och effektiv hantering av alla era frågor och ärenden.

Konfigurera Anpassa dokumenthanteringssystem
Flytande licenser

Ska man konfigurera eller anpassa
systemet för dokumenthantering?

En av styrkorna med Advantum är den extrema flexibiliteten i kombination med att Advantum är en standardprogramvara. Denna kombination innebär att ni kan få en hantering som matchar era behov och krav utan att behöva bygga en specialanpassad lösning för informationshantering och dokumenthantering.
Konfigurering
Konfigurering innebär att man med hjälp av standardkomponenter kan uppnå den hantering som ni är ute efter. Ingen ny funktionalitet behöver utvecklas utan komponenterna är så flexibla att de kan konfigureras till att se ut och fungera på det sätt ni önskar. Systemet kan enkelt hållas uppdaterat genom att ta del av våra nya versioner utan specifika konsultinsatser.
Anpassning
Anpassning innebär att man skapar ett kundunikt system med funktioner som behöver underhållas och uppdateras för varje enskild kund. Funktionaliteten är ej beprövad och det kostsamma arbetet att hålla ett kundunikt system uppdaterat innebär ofta att fortsatt utveckling blir lidande eller uteblir helt.

Därför förespråkar vi konfigurering
framför anpassning

Genom åren har vi lärt oss att behoven hos våra våra kunder ser väldigt olika ut. Vi hanterar detta genom att erbjuda ett och samma system till alla. Låter det konstigt? Det är enkelt! Det vi gör är att vi konfigurerar systemet så att det ser ut och fungerar efter era krav och önskemål. Detta innebär att alla våra kunder har ett och samma system för informationshantering och dokumenthantering men som ser och fungerar på helt olika sätt.

Varför är det så viktigt
med skillnaden?

När man anpassar ett system så skapar man någonting kundunikt som behöver underhållas kundunikt. Ett konfigurerbart standardsystem kan underhållas genom gemensamt underhåll och blir således mycket mer kostnadseffektivt.