Components

Våra komponenter är färdigt sammansatta verktyg för hantering av specifika områden. Med Advantums extrema flexibilitet kan dessutom komponenterna konfigureras för att passa just era behov. Komponenterna bygger på best practice med utgångspunkt från vår långa erfarenhet inom informationshantering. Välj en eller kombinera fritt flera komponenter för att täcka era behov. Om ert behov förändras med tiden så går det givetvis bra att addera ytterligare komponenter eller förändra befintliga.

Contract Management

With Advantum contract management, you can manage all your contracts with customers, suppliers, contractors, partner companies, employees, etc. from the first draft to the current version or to signed copies.

CAD/PDM

Managing the complex links between drawings, 3D models and other product and item information requires competent systems – like Advantum.

Document Management

Efficient document management is an important process for all organisations. Advantum creates a controlled and efficient environment while the flexible permissions system controls access and licensing.

Dossier Management

Med Advantum Dossierhantering får ni fördelarna med ett kraftfullt dokumenthanteringssystem kombinerat med hantering av dokumentationen i en standardiserad struktur.

Quality Documentation

Med hjälp av Advantum är det möjligt att automatisera och förenkla hanteringen av er kvalitetsdokumentation med tillhörande verksamhetsprocesser.

Supplier Management

In this tool everything is handled from traditional contact information to more complex evaluation processes and risk assessment of suppliers.

Claim and deviation management

Deviation management in Advantum enables efficient management of many types of deviations and cases, such as quality deviations, environmental deviations, claims, production deviations, incident reporting and change management proposals.

Change Management

The Change control component lets your company work with change processes in a structured way. With functions like creating change requests, evalution, implementation decisons and creating of tasks for the implementation you get a holistic approach for your change control processes.

Case Management

Advantum is a very powerful system for case and process management. The system allows creating everything from simple and quick work flows to more complex processes that continue for longer periods that can involve large numbers of staff and external stakeholders.