Advantum – ett system som uppfyller Orexos behov

orexo-lab advantumOrexo har nyligen investerat i det interaktiva dokument- och kvalitetshanteringssystemet Advantum, skräddarsytt för Life Science-branschen – Advantum Life Sciences Suite.

Orexo är ett specialistläkemedelsbolag med kommersiell verksamhet i USA och FoU i Sverige som utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo har expertis inom omformuleringsområdet och framförallt inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj av intäktsgenererande produkter godkända i USA och EU, som marknadsförs genom licensavtal, samt en pipeline bestående av flera omformuleringar av godkända substanser inom områden med medicinskt behov. Orexo har också samarbetsprojekt med flera internationella läkemedelsbolag

Advantum Life Sciences Suite offers an affordable solution specifically designed to help businesses in the Life Science industry implement a best practice system. Advantum is especially characterized by its safe handling of critical information as well as the unique flexibility that comes with a 100% configurable system. Advantum Life Sciences Suite is a pre-configured quality management solution in accordance with industry requirements from, for example, the EU and the FDA.

Läs mer om Orexo här www.orexo.com