Kvalitets­­­­dokumentation

Hur mycket tid lägger ni på att hantera Er kvalitetsdokumentation? Finns det kontroll på vem som till exempel har läst ett kritiskt styrande dokument? Med Advantum säkerställer ni att rätt personer alltid har tillgång till uppdaterad och godkänd kvalitetsdokumentation.

Med hjälp av Advantum är det möjligt att automatisera och förenkla hanteringen av er kvalitetsdokumentation med tillhörande processer. Tack vare Advantums konfigurerbarhet skräddarsys enkelt processerna för att passa era krav och önskemål.

Nedan följer några exempel på standardfunktioner i Advantum som ofta används för att effektivisera hanteringen av kvalitetsdokumentation:

kvalitetsdokumentation
 • Skapande-, gransknings- och godkännandeprocessen
 • Ändringshantering – Change Request och Change Order
 • Audit trail och verklig versionshantering
 • Elektroniska Signaturer och Elektroniska Records
 • Behörighetshantering – grupp, roll och statusbaserad
 • Full kontroll på vilka dokument som påverkar andra dokument
 • Full kontroll på vilka dokument som ingår i olika processer
 • Larm för till exempel periodisk granskning med eskaleringsmöjligheter
 • Automatisk meddelandekontroll för uppgifter att utföra
 • Fördefinierade vallistor och tvingande informationsfält
 • Integrerat med Microsoft Word, Excel och Outlook

I Advantum finns den funktionalitet som krävs för att uppfylla de krav som ställs utifrån de flesta kvalitetssystem, regler och standards. Ett urval av dessa är: ISO 9001, 14001, EU-GMP, ICH, cGxP, FDA 21 CFR part 11 och 820, Medical Device Directive 13485 m.fl.

Driftsalternativ

Advantum kan antingen installeras i er servermiljö, i molnet eller så kan ni låta oss ta hand om driften av Advantum i en strikt kontrollerad servermiljö (Advantum ASP-service). Hör av er så hjälper vi er att hitta bästa driftslösningen!

Boka demo

Ladda ner produktblad

Fyll i här så skickar vi ett kostnadsfritt produktblad som en länk till din e-post. Då kan du läsa om produkten i lugn och ro eller skriva ut produktbladet vid behov.
JAG VILL HA PRODUKTBLADET

Advantum är väl beprövat och utvärderat av

SAFT Logo
söderenergi logotyp
FEM STARKA ARGUMENT

Det användarvänliga och flexibla valet för informationshantering

Plug & Play

Vi har utvecklat Advantum till ett system som är så nära Plug & Play som möjligt. Om ni inte vill göra några förändringar i våra färdiga förkonfigurationer så är det bara att sätta igång direkt, snabbt och enkelt!

Var som helst

Idag är det självklart att kunna arbeta var som helst och när som helst. Av den anledningen är systemet utvecklat för att fungera lika bra på din smartphone och surfplatta som på din dator.

Truly flexible

Med systemets extrema flexibilitet löser ni dagens utmaningar och står väl rustade för framtidens behov och krav vid tekniska och organisatoriska förändringar.

Flytande licenser

Advantum är ett flexibelt system, det är vår licensmodell med! Vi använder oss av flytande licenser och fokuserar på antalet samtidiga användare i systemet. Genom att dela på licenserna blir Advantum ett kostnadseffektivt val för er.

Personlig rådgivare

En sak som uppskattas högt av våra kunder är vår support. Som kund till oss har ni alltid tillgång till er personliga rådgivare för en enkel och effektiv hantering av alla era frågor och ärenden.

Konfigurera Anpassa dokumenthanteringssystem
Flytande licenser

Ska man konfigurera eller anpassa
systemet för dokumenthantering?

En av styrkorna med Advantum är den extrema flexibiliteten i kombination med att Advantum är en standardprogramvara. Denna kombination innebär att ni kan få en hantering som matchar era behov och krav utan att behöva bygga en specialanpassad lösning för informationshantering och dokumenthantering.
Konfigurering
Konfigurering innebär att man med hjälp av standardkomponenter kan uppnå den hantering som ni är ute efter. Ingen ny funktionalitet behöver utvecklas utan komponenterna är så flexibla att de kan konfigureras till att se ut och fungera på det sätt ni önskar. Systemet kan enkelt hållas uppdaterat genom att ta del av våra nya versioner utan specifika konsultinsatser.
Anpassning
Anpassning innebär att man skapar ett kundunikt system med funktioner som behöver underhållas och uppdateras för varje enskild kund. Funktionaliteten är ej beprövad och det kostsamma arbetet att hålla ett kundunikt system uppdaterat innebär ofta att fortsatt utveckling blir lidande eller uteblir helt.

Därför förespråkar vi konfigurering
framför anpassning

Genom åren har vi lärt oss att behoven hos våra våra kunder ser väldigt olika ut. Vi hanterar detta genom att erbjuda ett och samma system till alla. Låter det konstigt? Det är enkelt! Det vi gör är att vi konfigurerar systemet så att det ser ut och fungerar efter era krav och önskemål. Detta innebär att alla våra kunder har ett och samma system för informationshantering och dokumenthantering men som ser och fungerar på helt olika sätt.

Varför är det så viktigt
med skillnaden?

När man anpassar ett system så skapar man någonting kundunikt som behöver underhållas kundunikt. Ett konfigurerbart standardsystem kan underhållas genom gemensamt underhåll och blir således mycket mer kostnadseffektivt.