Dokumenthantering som det borde fungera

Advantum Livsmedel

Advantum Livsmedel är ett elektroniskt kvalitetsledningssystem, Quality Management System (eQMS), som är anpassat för verksamheter som arbetar med tillverkning och utveckling inom livsmedelsindustrin. Advantum Livsmedel är en lösning som utgår från det standardiserade arbetssättet HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) och ger en bred grund för ett säkert och effektivt kvalitetsarbete.

Advantum Livsmedel huserar funktionalitet som gör det möjligt att spara, strukturera och distribuera dokumentation till rätt person med rätt behörighet. Genom sömlösa korsreferenser kopplar Advantum Livsmedel ihop dokument, ärenden, bilder, mail, avvikelser, reklamationer och förebyggande åtgärder med varandra och skapar på så sätt ett sammanhang och logik i hur all denna information hänger ihop. Genom att strukturera upp företagets information på detta sätt skapas kontroll, säkerhet, kvalitet och effektivitet på en helt ny nivå. Advantum Livsmedel är att rekommendera för de företag som måste förhålla sig till stränga regulatoriska regler och krav på hög kvalitetsstandard.

Inom ramen för Advantum Livsmedel hanterar ni samtlig dokumenthantering / informationshantering gällande exempelvis:

 • Produktbeskrivningar
 • Rutiner
 • Flödesscheman över processer
 • Faroanalyser
 • Kritiska styrpunkter, CCP
 • Kritiska gränser
 • Beskrivningar av korrigerande åtgärder

Advantum Livsmedel innehåller även färdiga arbetsflöden för en effektiv hantering av era reklamations- och avvikelseärenden. I dessa arbetsflöden kan ni arbeta strukturerat och översiktligt med exempelvis följande områden:

 • Skapa och registrera reklamations- och avvikelseärenden
 • Skapa och fördela ut åtgärder
 • Bekräfta genomförda åtgärder
 • Skapa och bekräfta uppföljningskontroller

Dessutom ger Advantum Livsmedel er möjligheten att strukturera och organisera er personals utbildning genom exempelvis hantering av:

 • Kurser
 • Certifikat och diplom
 • Utbildningsplaner på person- och företagsnivå

Genom Advantums unika flexibilitet, 100 % konfigurerbarhet, kan ni få en lösning som följer era behov och krav.

Driftsalternativ

Advantum kan antingen installeras i er servermiljö, i molnet eller så kan ni låta oss ta hand om driften av Advantum i en strikt kontrollerad servermiljö (Advantum ASP-service). Hör av er så hjälper vi er att hitta bästa driftslösningen!

Boka demo

Ladda ner informationsblad

Fyll i här så skickar vi ett kostnadsfritt informationsblad som en länk till din e-post. Då kan du läsa om Advantum Livsmedel i lugn och ro eller skriva ut informationsbladet vid behov.
JAG VILL HA INFORMATIONSBLADET

Advantum är väl beprövat och utvärderat av

fria bröd logo
midsona logo
FEM STARKA ARGUMENT

Det användarvänliga och flexibla valet för informationshantering

Plug & Play

Vi har utvecklat Advantum till ett system som är så nära Plug & Play som möjligt. Om ni inte vill göra några förändringar i våra färdiga förkonfigurationer så är det bara att sätta igång direkt, snabbt och enkelt!

Var som helst

Idag är det självklart att kunna arbeta var som helst och när som helst. Av den anledningen är systemet utvecklat för att fungera lika bra på din smartphone och surfplatta som på din dator.

Truly flexible

Med systemets extrema flexibilitet löser ni dagens utmaningar och står väl rustade för framtidens behov och krav vid tekniska och organisatoriska förändringar.

Flytande licenser

Advantum är ett flexibelt system, det är vår licensmodell med! Vi använder oss av flytande licenser och fokuserar på antalet samtidiga användare i systemet. Genom att dela på licenserna blir Advantum ett kostnadseffektivt val för er.

Personlig rådgivare

En sak som uppskattas högt av våra kunder är vår support. Som kund till oss har ni alltid tillgång till er personliga rådgivare för en enkel och effektiv hantering av alla era frågor och ärenden.

Konfigurera Anpassa dokumenthanteringssystem
Flytande licenser

Ska man konfigurera eller anpassa
systemet för dokumenthantering?

En av styrkorna med Advantum är den extrema flexibiliteten i kombination med att Advantum är en standardprogramvara. Denna kombination innebär att ni kan få en hantering som matchar era behov och krav utan att behöva bygga en specialanpassad lösning för informationshantering och dokumenthantering.
Konfigurering
Konfigurering innebär att man med hjälp av standardkomponenter kan uppnå den hantering som ni är ute efter. Ingen ny funktionalitet behöver utvecklas utan komponenterna är så flexibla att de kan konfigureras till att se ut och fungera på det sätt ni önskar. Systemet kan enkelt hållas uppdaterat genom att ta del av våra nya versioner utan specifika konsultinsatser.
Anpassning
Anpassning innebär att man skapar ett kundunikt system med funktioner som behöver underhållas och uppdateras för varje enskild kund. Funktionaliteten är ej beprövad och det kostsamma arbetet att hålla ett kundunikt system uppdaterat innebär ofta att fortsatt utveckling blir lidande eller uteblir helt.

Därför förespråkar vi konfigurering
framför anpassning

Genom åren har vi lärt oss att behoven hos våra våra kunder ser väldigt olika ut. Vi hanterar detta genom att erbjuda ett och samma system till alla. Låter det konstigt? Det är enkelt! Det vi gör är att vi konfigurerar systemet så att det ser ut och fungerar efter era krav och önskemål. Detta innebär att alla våra kunder har ett och samma system för informationshantering och dokumenthantering men som ser och fungerar på helt olika sätt.

Varför är det så viktigt
med skillnaden?

När man anpassar ett system så skapar man någonting kundunikt som behöver underhållas kundunikt. Ett konfigurerbart standardsystem kan underhållas genom gemensamt underhåll och blir således mycket mer kostnadseffektivt.