Dokumenthantering som det borde fungera

Advantum väljs av världsledande multinationell organisation

Advantum håller koll på hanteringen av avtal och kontrakt för en världsledande multinationell organisation.

Avtalshanteringen är en affärskritisk process i de flesta företag. Tyvärr så är denna process inte alltid så optimerad som man skulle önska och i många företag används fortfarande manuella ineffektiva rutiner. Advantum ger er möjlighen att på ett enkelt och effektivt sätt skapa och följa upp avtalsprocessen med hög säkerhet och kvalitet.

Efter en noggran och omfattande utvärdering av ett flertal konkurrerande system valdes Advantum ut som det mest effektiva systemet. ”Vi på InfoTech Scandinavia är naturligtvis mycket stolta över att ha blivit utvalda som leverantör tillen så stor och krävande kund”, säger Joakim Svensson, VD på InfoTech Scandinavia AB.

För mer information, var vänlig kontakta:
Joakim Svensson, VD, InfoTech Scandinavia AB, mobil 0703-79 12 12, mail: joakim.svensson@infotech.se