Dokumenthantering som det borde fungera

Alligator Bioscience utökar användningen av Advantum

Alligator Bioscience Logo

Bioteknikföretaget Alligator Bioscience utökar nu sin användning av Advantum till att också omfatta kvalitetsdokumentation. Alligator Bioscience är sedan tidigare användare av Advantum och har då använt Advantum framför allt för att hantera avtal. Genom att nu komplettera med Advantums förkonfigurationer inom vår Life Sciences Suite kommer Alligator Bioscience dra nytta av vår erfarenhet inom Life Science sektorn och få en lösning som är kvalitetssäkrad i enlighet med regulatoriska krav, säger Joakim Svensson på InfoTech Scandinavia AB.

Alligator Bioscience utvecklar innovativa antikroppsbaserade immunterapier för behandling av spridd cancer. Alligators läkemedelsutveckling sträcker sig från idé till klinisk utveckling. Detta innefattar bland annat identifiering av nya angreppspunkter för läkemedel, framtagning och optimering av nya läkemedelskandidater, utvärdering av preklinisk effekt och säkerhet, samt slutligen konfirmerande kliniska studier på cancerpatienter. Alligator har omkring 40 medarbetare  och huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige.

InfoTech Scandinavia hjälper företag och organisationer att effektivt hantera sina dokument och processer. Bolaget startades 1999 och finns idag representerat med personal i Malmö och Stockholm. InfoTech Scandinavia ingår sedan starten i Danirkoncenen med sina drygt 3 300 anställda.

För frågor vänligen kontakta:

Joakim Svensson
InfoTech Scandinavia AB
joakim.svensson@infotech.se
0703 – 79 12 12