Dokumenthantering som det borde fungera

InfoTech Scandinavia tecknar partneravtal med CGI

InfoTech Scandinavia har nyligen ingått ett strategiskt partneravtal med CGI avseende Advantum, InfoTech Scandinavias mjukvarulösning för dokument- och ärendehantering. Avtalet är en del i InfoTech Scandinavias strategi att nå ut till en bredare marknad. I och med detta partnerskap blir CGI en Value Added Partner, en fullvärdig partner med hög kompetens i Advantum. Partnerskapet är ett resultat av ett flerårigt samarbete mellan de bägge bolagen.

Redan idag är InfoTech Scandinavia en stark aktör inom ett antal definierade branscher, exempelvis Life Science och bolag med omfattande produktutveckling. Med CGI som partner öppnas nu spännande möjligheter att nå ut med Advantum till ytterligare branscher där InfoTech Scandinavia inte tidigare fokuserat.
“Att vi nu konkretiserat vårt samarbete innebär att framtiden ligger öppen för att gemensamt satsa på att bredda kundbasen. Vi ser Advantums kompetenta funktionalitet och flexibilitet i kombination med CGIs starka försäljningsorganisation och förmåga att förvalta stora kunder som bra förutsättningar för att lyckas framöver” säger Per Andersson på InfoTech Scandinavia.

Advantum används idag främst för dokument- och ärendehantering. Styrkan i lösningen ligger i kombinationen av att vara en standardprodukt samtidigt som den är 100% konfigurerbar. Detta betyder att lösningen kan konfigureras efter den enskilda kundens önskemål, utan de stora kostnader en kundunik specialanpassad lösning innebär.

CGI
CGI är ett ledande globalt IT-tjänsteföretag med 65 000 medarbetare i 40 länder i Nord-, Sydamerika, Asien och Europa. CGI erbjuder alla typer av IT-lösningar och IT-tjänster som möjliggör för kunderna att framgångsrikt utveckla sin verksamhet.

InfoTech Scandinavia
InfoTech Scandinavia hjälper företag och organisationer att effektivt hantera sina dokument och processer. Bolaget startades 1999 och finns idag representerat med personal i Malmö och Stockholm. InfoTech Scandinavia ingår sedan starten i Danirkoncenen med sina drygt 2 500 anställda.

För frågor vänligen kontakta:

Per Andersson
InfoTech Scandinavia AB
per.andersson(at)infotech.se
0703 – 79 12 02