Dokumenthantering som det borde fungera

Niconovum kvalitetssäkrar med tjänsten Advantum Dossierhantering Pharma

Niconovum har valt allt använda sig av tjänstelösningen - Advantum Dossierhantering Pharma - för att effektivisera och kvalitetssäkra sin dokumenthantering. Med - Advantum Dossierhantering Pharma - får Niconovum fördelarna i ett kraftfullt systemstöd för att skapa, underhålla och arkivera dokumentation genom hela processen från idé och utvecklingsfas till färdig produkt i en standardiserad struktur.

Niconovum utvecklar och säljer nikotinprodukter som är konsument-vänliga, bekväma, effektiva och verkar snabbt. På marknaden finns Niconovums produkter under varumärket Zonnic®. Poängen med att använda Zonnic® är att användarna slipper tobak samtidigt som kroppen får den nikotinmängd den är van vid, allt för att reducera ett stort folkhälsoproblem som rökningen är. Niconovum ingår sedan 2017 i British American Tobacco (BAT).

Läs mer om Advantum Dossierhantering Pharma här.

Läs mer om Niconovum här.