Dokumenthantering som det borde fungera
Senzagen kvalitetssäkrar sin dokument-hantering med Advantum som tjänst

Senzagen har valt Advantums som tjänst för att effektivisera och kvalitetssäkra sin dokumenthantering. Med Advantums tjänstelösning får Senzagen tillgång till en modern webbaserad miljö med väldigt hög säkerhet. All data lagras i Sverige och lagringstjänsten bygger på den senaste beprövade tekniken med sofistikerad mjukvara och standardiserad hårdvara. Tack vare Advantums tjänstelösning behöver Senzagen inte ta någon […]

Läs nyheten
UCR-Sveriges ledande kliniska akademiska forskningsorganisation väljer Advantum

Uppsala Clinical Research Center (UCR) har nyligen investerat i dokument- och ärendehanteringssystemet Advantum Life Sciences Suite som är skräddarsytt för Life Science branschen. UCR är Sveriges ledande kliniska akademiska forskningsorganisation (ARO) som på uppdrag från såväl akademi som industri genomför och hanterar alla aspekter av klinisk forskning under ett och samma tak. UCR erbjuder service för genomförande […]

Läs nyheten
Niconovum kvalitetssäkrar med tjänsten Advantum Dossierhantering Pharma

Niconovum har valt allt använda sig av tjänstelösningen - Advantum Dossierhantering Pharma - för att effektivisera och kvalitetssäkra sin dokumenthantering. Med - Advantum Dossierhantering Pharma - får Niconovum fördelarna i ett kraftfullt systemstöd för att skapa, underhålla och arkivera dokumentation genom hela processen från idé och utvecklingsfas till färdig produkt i en standardiserad struktur. Niconovum […]

Läs nyheten
Dagens Industri uppmärksammar våra Advantum-kunder NorthX och BioArctic

I sin bilaga kring Life Science uppmärksammar Dagens Industri två Advantum-kunder som har ordentlig vind i seglen, NorthX Biologics och BioArctic. NorthX Biologics erbjuder bolag från hela världen att processutveckla sina produkter i sin anläggning i Matfors. Uppdraget från Vinnova är att utveckla en innovationshubb för utveckling av både nya vaccin och avancerade läkemedel i […]

Läs nyheten
Söderenergi – ny användare av Advantum

Söderenergi har valt Advantum som sin lösning för hantering av anläggningsinformation. Med Advantum säkerställer Söderenergi att anläggningsinformationen hanteras på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt. Tack vare Advantums unika konfigurerbarhet blir lösningen skalbar vilket bl.a. innebär att systemet kan växa och utvecklas i takt med att behovet växer. Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier […]

Läs nyheten
BioArctic – ny Advantum kund inom Life Sciences segmentet

BioArtcic har efter en utvärderingsperiod valt Advantum från InfoTech Scandinavia som sitt dokument- och kvalitetshanteringssystem. På InfoTech Scandinavia är vi givetvis stolta över att ännu ett bolag inom Life Sciences segmentet har valt oss som leverantör. Detta visar att vår kompetens inom informationshantering i kombination med vår erfarenhet av att hjälpa bolag inom Life Sciences […]

Läs nyheten
Karo Pharma väljer Advantum Life Sciences Suite

Karo Pharma har nyligen investerat i dokument- och ärendehanteringssystemet Advantum Life Sciences Suite som är skräddarsytt för Life Science branschen. Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap. På InfoTech Scandinavia är vi givetvis stolta över […]

Läs nyheten
Advantum Life Sciences Suite, rätt val för NorthX Biologics

NorthX Biologics har en av norra Europas största tillverkningskapaciteter för kliniskt material i form av plasmid-DNA, rekombinanta proteiner, cellbanking och relaterade genterapitjänster. NorthX's innovationshubb är ett innovationsspår utformad för att tillhandahålla processutvecklings- och GMP- tillverkningstjänster för nästa generations läkemedelsutvecklingsföretag och innovativa forskargrupper som har behov av NorthX’s (Good Manufacturing Practice) GMP-expertis. NorthX kan hantera projekt […]

Läs nyheten
Alligator Bioscience utökar användningen av Advantum

Bioteknikföretaget Alligator Bioscience utökar nu sin användning av Advantum till att också omfatta kvalitetsdokumentation. Alligator Bioscience är sedan tidigare användare av Advantum och har då använt Advantum framför allt för att hantera avtal. Genom att nu komplettera med Advantums förkonfigurationer inom vår Life Sciences Suite kommer Alligator Bioscience dra nytta av vår erfarenhet inom Life Science […]

Läs nyheten
Avara Pharmaceutical Services kvalitetssäkrar med Advantum

Avara Pharmaceutical Service har valt Advantum för sin hantering av dokumentation i enlighet med de höga regulatoriska krav  som ställs på denna typ av verksamhet. Advantum kommer initialt att installeras vid Avaras engelska anläggning i Avlon utanför Bristol. "Att vi nu får ännu en stor aktör inom Life Sciences området i Europa som kund stärker vår internationella närvaro […]

Läs nyheten
Fria Bröd - ny användare av Advantum Livsmedel

  Fria Bröd AB har valt Advantum Livsmedel som sin lösning för dokument- och ärendehantering. Advantum Livsmedel är ett Quality Management System (eQMS), som är speciellt anpassat för verksamheter som arbetar med tillverkning och utveckling inom livsmedelsindustrin. Med Advantum Livsmedel säkerställer ni att företaget hanterar rätt typ av information på rätt sätt och styr informationshanteringen och processflöden […]

Läs nyheten
PostNord Logistics TPL effektiviserar med Advantum

I sin ständiga strävan att effektivisera och kvalitetssäkra sin hantering har PostNord Logistics TPL valt att implementera dokument- och ärendehanteringssystemet Advantum från InfoTech Scandinavia AB. PostNord tredjepartslogistik (TPL) erbjuder effektiva logistiklösningar som inkluderar till exempel lagerhållning, ordermottagning, tullservice, distribution och montering. PostNord Logistics TPL tar fram kundanpassade lösningar inom branscher som läkemedel och hygien, alkoholhaltiga […]

Läs nyheten
InfoTech implementerar Advantum åt Alligator

InfoTech Scandinavia kan idag meddela att bioteknikföretaget Alligator Bioscience har valt InfoTech Scandinavias system Advantum för att hantera sina avtal. Med Advantum får Alligator en effektiv översikt avseende sina avtal gällande löptider och påminnelser, access och behörigheter samt till avtalen relaterad dokumentation. Avtal är ett område där InfoTech Scandinavia kan erbjuda en effektiv hantering med […]

Läs nyheten
InfoTech Scandinavia tecknar partneravtal med CGI

InfoTech Scandinavia har nyligen ingått ett strategiskt partneravtal med CGI avseende Advantum, InfoTech Scandinavias mjukvarulösning för dokument- och ärendehantering. Avtalet är en del i InfoTech Scandinavias strategi att nå ut till en bredare marknad. I och med detta partnerskap blir CGI en Value Added Partner, en fullvärdig partner med hög kompetens i Advantum. Partnerskapet är […]

Läs nyheten
InfoTech utökar och flyttar Stockholmskontoret

InfoTech Scandinavia AB är inne i ett expansivt skede vilket innebär att vi flyttar vårt utvecklingscentrum i Stockholm till nya större lokaler. Våra nya lokaler är belägna i Alviks Strand i västra Stockholm. Välkommen att besöka våra nya lokaler på adressen: InfoTech Scandinavia ABGustavslundsvägen 145167 51 Bromma

Läs nyheten
Idogen – ny användare av Advantum LSS Basic

Idogen AB har valt Advantum Life Sciences Suite (LSS) Basic som sin lösning för dokumenthantering. Idogen har även varit delaktiga i framtagningen av Advantum LSS Basic och spelat en viktig roll för att göra programvaran lättillgänglig och passande för startups och mindre bolag inom Life Sciences segmentet.  “Förutom att lösningen bygger på kompetent teknik och erfarenhet […]

Läs nyheten
ALS Scandinavia ny Advantum användare

ALS Scandinavia har valt advantum som sitt system för att hantera bl.a. styrande dokument (SOP), SOP utbildning, avvikelser och reklamationer med CAPA. Efter utvärderingar av lämpligt systemstöd föll valet på advantum och dess förkonfigurationer. ALS Scandinavia AB erbjuder ett fullständigt utbud av analyser för tillämpningar inom bl.a. miljö, konsumentprodukter, livsmedel, humanbiologi och läkemedel.  Huvudkontoret ligger i Luleå. […]

Läs nyheten
UC ger InfoTech Scandinavia högsta möjliga betyg

InfoTech Scandinavia AB har av UC AB kategoriserats i ”Riskklass 5”, tillsammans med de 5 promille av alla företag i Sverige som har absolut högst kreditvärdighet och lägst riskprognos. Kategoriseringen av InfoTech Scandinavia är gjord enligt UC Risk Företag som är en samling scoringmodeller, där all väsentlig information på ett optimalt sätt vägs samman till […]

Läs nyheten
Advantum – ett system som uppfyller Orexos behov

Orexo har nyligen investerat i det interaktiva dokument- och kvalitetshanteringssystemet Advantum, skräddarsytt för Life Science-branschen – Advantum Life Sciences Suite. Orexo är ett specialistläkemedelsbolag med kommersiell verksamhet i USA och FoU i Sverige som utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo har expertis inom omformuleringsområdet och framförallt inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en […]

Läs nyheten
LFV väljer Advantum

LFV (f.d. Luftfartsverket) har efter en omfattande utvärdering valt Advantum från InfoTech Scandinavia som sitt nya ärende- och dokumenthanteringssystem. Advantum kommer att ersätta LFV’s två nuvarande system för att hantera bl.a. ärenden, dokument och ritningar. Affären är ett genombrott inom offentlig sektor för InfoTech Scandinavia. LFV är ett affärsverk med 1 300 anställda som driver […]

Läs nyheten
InfoTech Scandinavia stöder Star For Life

InfoTech Scandinavia  stödjer Star For Life projektets arbete i att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av aidsprevention i Sydafrika. Genom Star For Life får vi en unik möjlighet att skapa framtidshopp för barn i Sydafrika och som företag ta vårt sociala ansvar. Star for Life startade 2005 och når idag mer än 100 000 […]

Läs nyheten
G4S Cash Services lanserar nytt Advantum system

G4S Cash Services (UK) Ltd lanserar Advantum­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Incident Management System Tack vare Advantums framgångsrika användning hos G4S Cash Services Ltd, är InfoTech Scandinavia och vår partner iBuild Solutions Ltd glada att tillkännage lanseringen av ännu ett Advantum system inom G4S Cash Services Ltd. Detta nya system har som huvudmål att effektivisera och samordna utredningar av incidenter mot fordon & personal inom G4S Cash […]

Läs nyheten
Heatex AB satsar på Advantum

Heatex AB som är marknadsledande när det gäller OEM leveranser av luft-luft värmeväxlare har beslutat sig för att använda Advantum för att hålla kontroll på sin dokumentation. I ett första steg så kommer Heatex att börja hantera sina tekniska underlag i form av ritningar, 3D-modeller och specifikationer samt avvikelser och reklamationer i Advantum. Man kommer även att göra […]

Läs nyheten
Advantum väljs av världsledande multinationell organisation

Advantum håller koll på hanteringen av avtal och kontrakt för en världsledande multinationell organisation. Avtalshanteringen är en affärskritisk process i de flesta företag. Tyvärr så är denna process inte alltid så optimerad som man skulle önska och i många företag används fortfarande manuella ineffektiva rutiner. Advantum ger er möjlighen att på ett enkelt och effektivt sätt […]

Läs nyheten
AstraZeneca utökar sin användning av Advantum

AstraZeneca har beslutat sig för en utökning av Advantum användandet. Ytterligare en AstraZeneca-anläggning kommer att använda Advantum för Content Management. Med den senaste installationen kommer AstraZeneca att använda Advantum för dokument- och ritningshantering vid fyra olika anläggningar. “Den här expansionen hos AstraZeneca visar att vår produkt Advantum står sig väl i den internationella konkurrensen”, säger Joakim […]

Läs nyheten
Globalt heminredningsföretag väljer Advantum

InfoTech Scandinavia levererar Advantum till ett ledande globalt heminredningsföretag InfoTech Scandinavia har fått i uppdrag att leverera och installera dokumenthanteringssystemet Advantum till ett av världens ledande företag inom heminredning. Förutom leverans och installation av dokumenthanteringssystemet Advantum kommer InfoTech att svara för integration av Advantum med företagets affärssystem, CAD-program, intranät och Officesystem. – Några av fördelarna med […]

Läs nyheten
Assa Abloy väljer Advantum

Den världsledande leverantören av automatiska dörrsystem, ASSA ABLOY Entrance Systems, har valt InfoTechs system Advantum för att hantera sina dokument och produktmodeller. Förenklade dagliga rutiner och ökad kvalitetssäkring är två av huvudfördelarna med denna lösning, enligt Thomas Nilsson hos ASSA ABLOY Entrance Systems i Landskrona. ASSA ABLOY ES AB producerar ett brett sortiment av olika […]

Läs nyheten