Dokumenthantering som det borde fungera

Referenser

Advantum används dagligen av mängd olika företag och organisationer spridda inom såväl olika branscher som geografiska regioner världen över.  Nedan har vi beskrivet hur två av våra kunder inom vitt skilda områden använder Advantum. Tack vare Advantums unika konfigurerbarhet har vi kunnat tillgodose dessa kunders specifika krav inom ramen för en standardprodukt med alla fördelar som detta innebär för framtida underhåll och kostnadseffektivitet.
 

Advantum är väl beprövat och utvärderat av

Astra Zeneka Logo
Karo healthcare
Orexo Logo
UCR väljer Advantum