Dokumenthantering som det borde fungera

Tjänster

Advantum är ett fantastiskt system för en effektiv informationshantering. Genom att addera våra tjänster kan ni släppa loss den fulla kraften med Advantum. Våra erfarna applikationsspecialister har stor erfarenhet av att driftsätta och supportera Advantum hos våra kunder.

Som kund har ni er egen applikationsspecialist att vända er till för hjälp med exempelvis installation, utbildning, konfigurering eller support.

Vi erbjuder även möjligheten att införskaffa Advantum som driftad lösning samt att teckna supportavtal utifrån era specifika behov.

Kontakta oss så berättar vi mera!

Bli kontaktad

Truly flexible

Med vår långa erfarenhet av att konfigurera Advantum på ett kundspecifikt sätt så är möjligheten stor att vi även kan hjälpa just er.

Hör av er så diskuterar vi era utmaningar!

Tjänster som ger resultat

Projektledning

Våra projektledare har en lång och gedigen erfarenhet av införandeprojekt kring Advantum i en mängd olika miljöer och branscher. Med vår väl beprövade RAD (Rapid Application Deployment) metodik säkerställer vi en effektiv och kvalitetssäkrad implementering av Advantum i er organisation.

Installation

Servrar, arbetsstationer, mjukvaror och andra tillbehör – allt ska på plats. Advantum skall installeras och funktioner testas. Våra erfarna konsulter installerar Advantum effektivt med höga krav på säkerhet och dokumentation. Vi har lång erfarenhet av att planera, installera och driftsätta Advantum på rätt sätt.

Utbildning

En väl genomförd och spridd utbildning är en av nyckel-faktorerna i en lyckad implementation av ett nytt IT-system. Vi skräddarsyr utbildningen efter era behov, krav och förkunskaper och ser till att utbildningen blir så konkret och effektiv som möjligt. Vi har lång erfarenhet av att utbilda i Advantum.

Konfigurering

Ett av de absolut starkaste argumenten att välja Advantum är den unika flexibiliteten via konfigurering. Våra konsulter kan konfigurera Advantum till att fungera enligt era krav och önskemål samtidigt som möjligheten till framtida konfigurering möjliggör att ni kan växa och utvecklas med Advantum.

Support

En väl fungerande och effektiv support är en viktig del i den totala kundupplevelsen. Era supportfrågor kommer hanteras direkt av våra konsulter, som är väl insatta i just er installation. Tillsammans med er utformar vi ett supportavtal som passar era behov och krav på exempelvis omfattning, svarstider och tillgänglighet.

Drift

Med vår tjänst Drift kan vi hjälpa er med både mjukvara och serverdrift. Vårt drifterbjudande innefattar serverdrift i strikt övervakade miljöer vilken bland annat innefattar brandskydd, intrångsskydd, skalskydd, UPS, temperatur-övervakning, backuprutiner med mera. Låt oss hjälpa er med ett helhetsgrepp och spara tid. 
Läs mer om Advantum ASP-service här!
FEM STARKA ARGUMENT

Det användarvänliga och flexibla valet för informationshantering

Plug & Play

Vi har utvecklat Advantum till ett system som är så nära Plug & Play som möjligt. Om ni inte vill göra några förändringar i våra färdiga förkonfigurationer så är det bara att sätta igång direkt, snabbt och enkelt!

Var som helst

Idag är det självklart att kunna arbeta var som helst och när som helst. Av den anledningen är systemet utvecklat för att fungera lika bra på din smartphone och surfplatta som på din dator.

Truly flexible

Med systemets extrema flexibilitet löser ni dagens utmaningar och står väl rustade för framtidens behov och krav vid tekniska och organisatoriska förändringar.

Flytande licenser

Advantum är ett flexibelt system, det är vår licensmodell med! Vi använder oss av flytande licenser och fokuserar på antalet samtidiga användare i systemet. Genom att dela på licenserna blir Advantum ett kostnadseffektivt val för er.

Personlig rådgivare

En sak som uppskattas högt av våra kunder är vår support. Som kund till oss har ni alltid tillgång till er personliga rådgivare för en enkel och effektiv hantering av alla era frågor och ärenden.

Konfigurera Anpassa dokumenthanteringssystem
Flytande licenser

Ska man konfigurera eller anpassa
systemet för dokumenthantering?

En av styrkorna med Advantum är den extrema flexibiliteten i kombination med att Advantum är en standardprogramvara. Denna kombination innebär att ni kan få en hantering som matchar era behov och krav utan att behöva bygga en specialanpassad lösning för informationshantering och dokumenthantering.
Konfigurering
Konfigurering innebär att man med hjälp av standardkomponenter kan uppnå den hantering som ni är ute efter. Ingen ny funktionalitet behöver utvecklas utan komponenterna är så flexibla att de kan konfigureras till att se ut och fungera på det sätt ni önskar. Systemet kan enkelt hållas uppdaterat genom att ta del av våra nya versioner utan specifika konsultinsatser.
Anpassning
Anpassning innebär att man skapar ett kundunikt system med funktioner som behöver underhållas och uppdateras för varje enskild kund. Funktionaliteten är ej beprövad och det kostsamma arbetet att hålla ett kundunikt system uppdaterat innebär ofta att fortsatt utveckling blir lidande eller uteblir helt.

Därför förespråkar vi konfigurering
framför anpassning

Genom åren har vi lärt oss att behoven hos våra våra kunder ser väldigt olika ut. Vi hanterar detta genom att erbjuda ett och samma system till alla. Låter det konstigt? Det är enkelt! Det vi gör är att vi konfigurerar systemet så att det ser ut och fungerar efter era krav och önskemål. Detta innebär att alla våra kunder har ett och samma system för informationshantering och dokumenthantering men som ser och fungerar på helt olika sätt.

Varför är det så viktigt
med skillnaden?

När man anpassar ett system så skapar man någonting kundunikt som behöver underhållas kundunikt. Ett konfigurerbart standardsystem kan underhållas genom gemensamt underhåll och blir således mycket mer kostnadseffektivt.