Dokumenthantering som det borde fungera

Utbildningshantering

Hantering av information och dokument som berör en persons utbildning/träning kan vara tidskrävande och svårt att överblicka när det ligger utspritt.

Advantum Utbildningshantering är en lösning för att effektivt skapa och underhålla dokumentation som avser en persons utbildning/träning. Systemet gör det enkelt att redovisa personalens kompetens gällande CV, diplom, arbetsbeskrivning, kurser, utbildningsmaterial och utbildningsplan utifrån ett personperspektiv då allt detta lagras på personens ”Training records”.

Systemet gör det enkelt att samla all information kring en persons utbildning/träning samt hantera den och hålla den uppdaterad. Detta gör det enkelt att visa upp när behovet finns eller titta på vid ett medarbetarsamtal.

Användandet av Advantum Utbildningshantering spar tid på hanteringen av dokumentation för en persons utbildning/träning då detta kan uppdateras direkt av personen i systemet utan att någon behöver administrera och lagra det efter det att ha gjorts.

Exempel på funktioner i Advantum Utbildningshantering:

 • Skapa och hantera kurser
 • Skapa och hantera dokument
 • Mallarhantering
 • Versionshantering
 • Elektronisk signatur
 • Skapa och hantera samt signera med roll
 • Standardiserade processer
 • Sammanställning över "Training records"
 • Hitta information utifrån olika perspektiv och sökfunktioner
 • Hantering av rättigheter via grupper och roller
 • Revisionshistorik (Audit trail)
 • Förberedd import för dokument

Driftsalternativ

Advantum kan antingen installeras i er servermiljö, i molnet eller så kan ni låta oss ta hand om driften av Advantum i en strikt kontrollerad servermiljö (Advantum ASP-service). Hör av er så hjälper vi er att hitta bästa driftslösningen!

Boka demo

Ladda ner produktblad

Fyll i här så skickar vi ett kostnadsfritt produktblad som en länk till din e-post. Då kan du läsa om produkten i lugn och ro eller skriva ut produktbladet vid behov.
JAG VILL HA PRODUKTBLADET

Advantum är väl beprövat och utvärderat av

NorthX Biologics Logo

Några av funktionerna

Advantum Utbildningshantering är en lösning för att effektivt skapa och underhålla dokumentation som avser en anställds utbildning/träning.

Relationer och korsreferenser

Advantum Utbildningshantering möjliggör att på ett smidigt sätt relatera all information som hör till en specifik utbildning för att på så sätt få en övergripande bild över hela utbildningen t.ex. vilka deltagarna varit  och deras "Training records".

Uppföljning och processoptimering

Advantum samlar, loggar och kopplar all information som skapas i samband med en utbildning. I Advantums kvalitetssäkrade ramverk skapas möjlighet för optimering och uppföljning som gör att utbildningshanteringen kontinuerligt förbättras.

Kvalitetssäkring och validering

Advantum utbildningshantering säkerställer att utbildning hanteras på ett kvalitetssäkert sätt och möjliggör för företag att valideras enligt internationella standarder och principer inom GMP, FDA och ISO.
FEM STARKA ARGUMENT

Det användarvänliga och flexibla valet för informationshantering

Plug & Play

Vi har utvecklat Advantum till ett system som är så nära Plug & Play som möjligt. Om ni inte vill göra några förändringar i våra färdiga förkonfigurationer så är det bara att sätta igång direkt, snabbt och enkelt!

Var som helst

Idag är det självklart att kunna arbeta var som helst och när som helst. Av den anledningen är systemet utvecklat för att fungera lika bra på din smartphone och surfplatta som på din dator.

Truly flexible

Med systemets extrema flexibilitet löser ni dagens utmaningar och står väl rustade för framtidens behov och krav vid tekniska och organisatoriska förändringar.

Flytande licenser

Advantum är ett flexibelt system, det är vår licensmodell med! Vi använder oss av flytande licenser och fokuserar på antalet samtidiga användare i systemet. Genom att dela på licenserna blir Advantum ett kostnadseffektivt val för er.

Personlig rådgivare

En sak som uppskattas högt av våra kunder är vår support. Som kund till oss har ni alltid tillgång till er personliga rådgivare för en enkel och effektiv hantering av alla era frågor och ärenden.

Konfigurera Anpassa dokumenthanteringssystem
Flytande licenser

Ska man konfigurera eller anpassa
systemet för dokumenthantering?

En av styrkorna med Advantum är den extrema flexibiliteten i kombination med att Advantum är en standardprogramvara. Denna kombination innebär att ni kan få en hantering som matchar era behov och krav utan att behöva bygga en specialanpassad lösning för informationshantering och dokumenthantering.
Konfigurering
Konfigurering innebär att man med hjälp av standardkomponenter kan uppnå den hantering som ni är ute efter. Ingen ny funktionalitet behöver utvecklas utan komponenterna är så flexibla att de kan konfigureras till att se ut och fungera på det sätt ni önskar. Systemet kan enkelt hållas uppdaterat genom att ta del av våra nya versioner utan specifika konsultinsatser.
Anpassning
Anpassning innebär att man skapar ett kundunikt system med funktioner som behöver underhållas och uppdateras för varje enskild kund. Funktionaliteten är ej beprövad och det kostsamma arbetet att hålla ett kundunikt system uppdaterat innebär ofta att fortsatt utveckling blir lidande eller uteblir helt.

Därför förespråkar vi konfigurering
framför anpassning

Genom åren har vi lärt oss att behoven hos våra våra kunder ser väldigt olika ut. Vi hanterar detta genom att erbjuda ett och samma system till alla. Låter det konstigt? Det är enkelt! Det vi gör är att vi konfigurerar systemet så att det ser ut och fungerar efter era krav och önskemål. Detta innebär att alla våra kunder har ett och samma system för informationshantering och dokumenthantering men som ser och fungerar på helt olika sätt.

Varför är det så viktigt
med skillnaden?

När man anpassar ett system så skapar man någonting kundunikt som behöver underhållas kundunikt. Ett konfigurerbart standardsystem kan underhållas genom gemensamt underhåll och blir således mycket mer kostnadseffektivt.