InfoTech Scandinavia AB

InfoTech Scandinavia offers a unique solution under the Advantum brand. Advantum is developed and marketed by InfoTech Scandinavia AB, which also takes responsibility for installation, support, training, and special modification in collaboration with our selected partners.

InfoTech Scandinavia is focused solely on Advantum , with over 20 years of experience in document management and PDM solutions. We have offices in Malmö and Stockholm, Sweden, and with our international partners, we ensure our customers receive the highest quality service regardless where they are. Danir, one of the largest and fastest growing business owners in the Swedish IT sector.

Vi är stolta över att kunna presentera några av världens mest välkända och respekterade företag i vår kundportfölj. Företag som AstraZeneca, ASSA ABLOY, Group 4 Securicor, IKEA, Pfizer och Tarkett såväl som mindre och mellanstora företag som Saft Batteries, KeyPlants, Orexo och Zealand Pharma använder Advantum för sin informationshantering. Det breda spektrat av framgångsrika företag som använder Advantum har gett oss en enorm erfarenhet i vilka krav som ställs på informationshantering - en erfarenhet som gör oss till en kompetent leverantör till våra nya kunder. 

Get in touch

Well proven and evaluated by

Karo Pharma Logo
Astra Zeneka Logo
Orexo Logo

Technology Partners

Microsoft Silver Application Development Logo
Solidworks Certified Solution Partner Logo

Network Partners