Dokumenthantering som det borde fungera

Leverantörs­hantering

Advantum leverantörshantering är en komponent som avser att kvalitetssäkra och administrera organisationens leverantörer. I detta verktyg hanteras allt från traditionella kontaktuppgifter till mer komplex utvärderingsprocess och riskbedömning av leverantörer.

Med hjälp av Advantum leverantörshantering skapas kontroll och struktur. Boka en demo för att ta reda på mer!

Med hjälp av Advantum leverantörshantering säkerställs kvalitet, kontroll och effektiv administration över samtliga leverantörer. Genom ett bestämt ramverk och arbetsflöde guidar Advantum användaren under hela leverantörens livscykel, allt från uppläggning och registrering av nya leverantörer till löpande utvärdering, riskbedömning och uppföljning. Med hjälp av Advantums gränsöverskridande och klickbara relationer kan man enkelt koppla leverantörsspecifika dokument, mejlkonversationer, inköp och fakturor till varje leverantör. På så sätt kartläggs ett nätverk kring de leverantörer som organisationen arbetar med. Som användare kan man själv välja om uppföljning och utvärdering skall hanteras manuellt eller om man vill med hjälp av systemet överlåta automatisk datering, påminnelser och uppföljning.

Exempel på funktionalitet i Advantum leverantörshantering
  • Versionshantering
  • Full spårbarhet och audit trail
  • Grafisk illustration över hela leverantörens livscykel
  • Utvärdering, godkännande och uppföljning
  • Skapa relationer mellan leverantörer, dokument, kontaktpersoner, produkter, tjänster m.m.
  • Skapa och distribuera uppgifter relaterade till genomförandebeslut

Driftsalternativ

Advantum kan antingen installeras i er servermiljö, i molnet eller så kan ni låta oss ta hand om driften av Advantum i en strikt kontrollerad servermiljö (Advantum ASP-service). Hör av er så hjälper vi er att hitta bästa driftslösningen!

Boka demo

Ladda ner produktblad

Fyll i här så skickar vi ett kostnadsfritt produktblad som en länk till din e-post. Då kan du läsa om produkten i lugn och ro eller skriva ut produktbladet vid behov.
JAG VILL HA PRODUKTBLADET

Advantum är väl beprövat och utvärderat av

Heatex Logo
Astra Zeneka Logo

Några av funktionerna

Med hjälp av Advantum leverantörshantering säkerställs kvalitet, kontroll och effektiv administration över samtliga leverantörer.

Riskbedömning & uppföljning

Advantum ser till att varje leverantör genomgår en kvalitativ och säker riskbedömning samt följs upp och utvärderas efter hand.

Automatiska påminnelser

Se till att inget faller mellan stolarna. Advantum påminner både via mejl och i systemet när en leverantör behöver hanteras.

Integrerad i Microsoft Office

Advantum är partner med Microsoft vilket gör att det finns full integration till Outlook, Word, Excel och PowerPoint.
FEM STARKA ARGUMENT

Det användarvänliga och flexibla valet för informationshantering

Plug & Play

Vi har utvecklat Advantum till ett system som är så nära Plug & Play som möjligt. Om ni inte vill göra några förändringar i våra färdiga förkonfigurationer så är det bara att sätta igång direkt, snabbt och enkelt!

Var som helst

Idag är det självklart att kunna arbeta var som helst och när som helst. Av den anledningen är systemet utvecklat för att fungera lika bra på din smartphone och surfplatta som på din dator.

Truly flexible

Med systemets extrema flexibilitet löser ni dagens utmaningar och står väl rustade för framtidens behov och krav vid tekniska och organisatoriska förändringar.

Flytande licenser

Advantum är ett flexibelt system, det är vår licensmodell med! Vi använder oss av flytande licenser och fokuserar på antalet samtidiga användare i systemet. Genom att dela på licenserna blir Advantum ett kostnadseffektivt val för er.

Personlig rådgivare

En sak som uppskattas högt av våra kunder är vår support. Som kund till oss har ni alltid tillgång till er personliga rådgivare för en enkel och effektiv hantering av alla era frågor och ärenden.

Konfigurera Anpassa dokumenthanteringssystem
Flytande licenser

Ska man konfigurera eller anpassa
systemet för dokumenthantering?

En av styrkorna med Advantum är den extrema flexibiliteten i kombination med att Advantum är en standardprogramvara. Denna kombination innebär att ni kan få en hantering som matchar era behov och krav utan att behöva bygga en specialanpassad lösning för informationshantering och dokumenthantering.
Konfigurering
Konfigurering innebär att man med hjälp av standardkomponenter kan uppnå den hantering som ni är ute efter. Ingen ny funktionalitet behöver utvecklas utan komponenterna är så flexibla att de kan konfigureras till att se ut och fungera på det sätt ni önskar. Systemet kan enkelt hållas uppdaterat genom att ta del av våra nya versioner utan specifika konsultinsatser.
Anpassning
Anpassning innebär att man skapar ett kundunikt system med funktioner som behöver underhållas och uppdateras för varje enskild kund. Funktionaliteten är ej beprövad och det kostsamma arbetet att hålla ett kundunikt system uppdaterat innebär ofta att fortsatt utveckling blir lidande eller uteblir helt.

Därför förespråkar vi konfigurering
framför anpassning

Genom åren har vi lärt oss att behoven hos våra våra kunder ser väldigt olika ut. Vi hanterar detta genom att erbjuda ett och samma system till alla. Låter det konstigt? Det är enkelt! Det vi gör är att vi konfigurerar systemet så att det ser ut och fungerar efter era krav och önskemål. Detta innebär att alla våra kunder har ett och samma system för informationshantering och dokumenthantering men som ser och fungerar på helt olika sätt.

Varför är det så viktigt
med skillnaden?

När man anpassar ett system så skapar man någonting kundunikt som behöver underhållas kundunikt. Ett konfigurerbart standardsystem kan underhållas genom gemensamt underhåll och blir således mycket mer kostnadseffektivt.